Szűz istennők – Athéné, a bölcsesség istennője2017/04/07 | Nőiség, Személyiségtípusok | , ,

(Forrás: http://annacatharina.centerblog.net/rub-tsuyoshi-nagano-.html)

Athéné a bölcsesség, a mesterségek és a jól megtervezett stratégiák istennője, aki éleselméjűségről és a csatákban a győztes oldalt támogató szerepéről közismert.

Artemiszhez hasonlóan ő is Szűz istennő, és mind közül tőle áll legtávolabb bármiféle érzelem vagy romantikus vonzódás. Talpig fegyverbe és páncélba öltözött gyönyörű nőként pattant ki apja, Zeusz fejéből, így leginkább a férfiakat tartja nagyra. Anyját, Métiszt nem is ismeri el, hiszen nem hagyományos módon született meg. A főistent tartja egyetlen szülőjének, ezáltal igazi apja lánya aspektusát jeleníti meg a női léleknek. Valószínűleg az anya hiánya, és hogy eleve felnőttként jött a világra nagyban meghatározzák érzelmei elutasítását és a férfiakhoz közelebb álló gondolkodásmódját – ennek okán a patriarchátus nagy támogatója volt. Ő maga az igazság és a női mesterségek védnöke, ezért egyes ábrázolásain egyik kezében lándzsát, másikban pedig egy orsót tart.

Akiben Athéné a legdominánsabb őstípus, annak nehéz helyzetekben sokkal könnyebb helytállnia, ugyanis eredendően inkább az eszére hallgat, mintsem a szívére. Még a legforróbb pillanatokban és leghevesebb vitahelyzetekben is képes megőrizni teljes nyugalmát és hideg fejjel végiggondolni a dolgokat, s csak ezután hozza meg a racionális alapokon nyugvó döntését. Viszont tévesen nem szabad összekeverni ezt a férfias viselkedéssel, hiszen az is teljesen természetes, ha egy nő logikusan közelíti meg a dolgokat. Ennek köszönhetően az üzleti vagy politikai szférában igen is hatékony tud lenni egy nő is – persze ez az oldala már nem annyira elfogadott társadalmunkban. Még mindig nem feltétlen nézik jó szemmel, ha egy nő kerül vezetői pozícióba, mint ahogy Artemisz esetében sem tolerálják annyira a független és ambiciózus törtetést. Viszont annyiban különbözik Athéné típusa, hogy legtöbb esetben inkább egy erőteljes, hatalommal rendelkező férfit támogat előrejutásában, nem pedig ő maga szeretne első sorban feljebb kerülni. Itt köszön vissza a Zeuszhoz kötődő lojalitása és tisztelete. Kettejük helyzete pedig teljesen jól bemutatja, hogy milyen kapcsolata van a férfiakkal: tökéletes társává és tanácsadójává válhat egy tekintéllyel rendelkező, ambiciózus férfinek. Képességeit, mint a gyakorlatias és célratörő észjárását, diplomatikus kommunikációját és a legapróbb részletekre is kiterjedő figyelmét teljes mértékben alárendeli a szövetségese érdekében és nem riad vissza semmiféle megtévesztéstől, játszmától és üzleti praktikáktól sem.

Mondhatni egyfajta mottója lehet az Athéné típusú nőnek az “arany középút”, mindent mértékkel, bizonyos korlátokon belül tesz és ennek mentén irányítja az eseményeket. Másik jellegzetesség a páncélja, amely szimbolikusan a szívét és ezáltal az érzelmeit lezáró buroknak is tekinthető. Lelke fel van vértezve minden behatás ellen, s intellektuális megközelítése teljes mértékben elhárítja az érzelmeket. Egyfajta eltávolodás ez, melynek hatására szinte egyáltalán nem képes érzékelni vagy befogadni az érzéseket. Ennek eredményeképp kapcsolata mindkét nemmel nehézkes, hiszen barátnőket aligha tűr meg maga mellet, mivel se türelme, se empátiája nincs a legtöbb nő érzelmes megnyilvánulásaihoz. Mindezenfelül képes felrúgni egy közeli barátságot saját győzelme vagy boldogulása érdekében. Ezért érthető, hogy ennek a típusú nőnek nincsenek világra szóló barátnői. A férfiakkal pedig leginkább szövetséges vagy munkakapcsolata van. Itt is elég szűk az a kör, amelyben el tudja fogadni a férfiak viselkedését: kritériuma nem csekély, csak az, hogy maga a megtestesült “főisten” vagy “hős” legyen. Erős, tekintélyt parancsoló, ambiciózus. Olyan, aki vállalja a felelősséget és akire fel lehet nézni. Azonnal hárítja az álmodozó, érzelmes vagy épp művészi hajlamú férfiakat, hiszen ezek türelmetlenné teszik. Ennek megfelelően az Athéné nő maga választja ki a számára legmegfelelőbb férfit, majd észrevétlenül “áldozata” közelébe férkőzik, felkelti figyelmét, s végül ügyes praktikákkal elhiteti, hogy a férfi választotta őt. Mestere a manipulálásnak. Kétféle kimenetele lehet egy ilyen behálózásnak, egyrészről mint munkakapcsolat teszi magát nélkülözhetetlenné, másrészt egy ilyen viszony könnyen átalakulhat házassággá, amennyiben a férfi igényt tart rá, vagy az Athéné nőben jelen van Héra, a házasság istennője. Ebben az esetben lehet fontos számára a frigy, viszont az érzelmek ekkor sem dominálnak, inkább a közös munka, egymás elismerése és tisztelete adja az alapjait. A szexualitás egyáltalán nem fontos számára, leginkább úgy tekint rá, mint a szerződés velejárója. Egy feladat, melyet el kell végeznie, vagy épp egy eszköz, melynek segítségével partnere minden igényét kielégítheti. Ezen Aphrodité jelenléte tudna változtatni, hogy ő maga is élvezetes együttlétnek tekintse, s megjelenhessen kapcsolatukban a szenvedély is.

Anyaság terén a későbbi szakaszban igen jól teljesít, amikor már gyermekei beszélnek és érdeklődnek a világ iránt, viszont a kisbabákkal nem tud jól bánni. Nehezen tolerálja az érzelmi megnyilvánulásokat, és ez a későbbiekben is megjelenhet. Ha teheti, bölcsődébe adja gyermekét, s legszívesebben dadára bízná a teljes nevelést. Büszkeséggel tölti el az extrovertált, kíváncsi és élénk szellemű fiúgyermeke, akiben támogatását igénylő miniatűr kis hősét látja. Ezzel ellentétben viszont nem tudja kezelni a nyafogósabb, sírós kisfiút, akik leginkább csalódást okoznak neki, hiszen nem az elvárásai szerint viselkedik. A lányok terén is leginkább a hozzá hasonlatos, önálló és logikusan gondolkodó gyermeket várja, hiszen számára tökéletes mintát tud nyújtani, ellenben az érzékenyebb lelkületű, gyámoltalanabb, bújósabb kislányokkal nem tud mit kezdeni, ezért távolságtartóan kezeli. Azonban ezt a hűvös viselkedést gyermekei szinte azonnal megérzik, és azzal a tudattal nőnek fel, hogy nem elég jók anyjuk számára. Önértékelésük és önbizalmuk nem fejlődik rendesen, és könnyen befelé fordulóvá válhatnak, hiszen nem kapják meg azt az érzelmi töltetet az anya-gyermek kapcsolatból, amelyre szükségük lenne. Erre mindenképp oda kell figyelnie az Athéné típusú nőnek, és érdemes kifejlesztenie magában Démétér jellegét is, hogy képes legyen leengedni a lelkét elzáró páncélt legalább gyermekei jelenlétében.

A középkor, valamint a kései évek számára jó szakasznak bizonyulhatnak, hiszen ebben az időszakban már feltehetőleg minden a helyére került életében, kialakult a megszokott rend és minden halad saját útján. Ekkor jön el a számvetés időszaka is, felméri helyzetét, amiket eddig elért és ami még előtte állhat. Amennyiben családjában is minden rendben van, abban az esetben felkészíti gyermekeit a kirepülésre, önmagát pedig az ezzel járó új helyzethez való átrendezkedésre. Nem viseli meg az “üres fészek” állapota, hiszen így már újra önmaga képzésére vagy valamely hobbijára fordíthatja teljes figyelmét. Felnőtt gyermekeivel jó a kapcsolata, és a harmonikus házasság utáni megözvegyülése sem éri felkészületlenül.

Viszont házassága a középkor életszakaszban könnyen zátonyra is futhat, amennyiben férje megelégeli az érzelmek és a szenvedély hiányát. Ha képes hű maradni Athéné mivoltához, akkor a válás zökkenőmentesen és szenvtelenül zajlik le, ellenben ilyen helyzetekben más őstípusok is könnyen aktiválódhatnak, és talán életében először megtapasztalhatja a szélsőséges érzelmek hullámzását és ennek hatására kiszámíthatatlanul is reagálhat.

Nagyon oda kell figyelnie az ilyen típusú nőnek arra, hogy miként reagál mások megnyilvánulásaira, és tettei másokra milyen hatással vannak. Kegyetlen fegyvere – melyet nem minden esetben használ tudatosan -, az úgynevezett Medúsza-hatás, mellyel szinte a szó szoros értelmében kővé dermeszti a másikat. Maga az istennő is képes volt ilyesmire, hiszen miután segítségével legyőzte a hős a kígyóhajú nőstényszörnyeteget, levágott fejét apja pajzsára tették, melyet sokszor az istennő hordott magánál. Ez szimbolizálja azt a fajta viselkedésmódját, amikor a dolgok nem az elképzelései szerint haladnak, s ennek hatására kialakuló rideg és kritikus magatartása egycsapásra megfagyasztja a légkört, mindenki mást kellemetlen némaságba taszítva. Amikor úgy érzi mellette az ember, hogy torkára forrt a szó, vagy teljesen kiürült az agya és leblokkol. Van, amikor tudatosan teszi ezt, hogy teljes mértékben az irányítása alá vonja a helyzetet, viszont abban az esetben, amikor nincs tudatában a másokra gyakorolt hatásának, az leginkább az empátia teljes hiánya miatt eshet meg, hiszen nem képes érzékelni mások leheletfinom rezdüléseit. Tudatosítani kell ennek a típusnak ezt a fajta védekező mechanizmust, és másokat is meghallgatva esélyt adni arra is, hogy másképp alakuljanak a dolgok, mint ahogy azt ő korábban elképzelte.

Másrészről sok esetben úgy gondolja, hogy a cél elérése szentesíti az eszközt, bármi legyen is az. Annak érdekében, hogy elérje amit a fejébe vett, képes lenne bárkin átgázolni, és egy pillanatra sem gondolkodik el azon, hogy esetleg az erkölcsileg vagy morálisan mennyire lefogadható, vagy hogy ezzel beletiporhat mások lelkivilágába. Ebben is érzelemmentes távolságtartása játszik közre, és sok esetben meg is ütközhet olyan jellegű, vele ellentétes felszólalásokon, melyek az etikusság vagy érzelmek szempontjából kérdőjelezik meg.

Fejlődésében az a három legfontosabb aspektus erősítése lehet segítségére, melyek mindig is hiányoztak belőle. Mivel leginkább a munkát és az ezzel kapcsolatos céljait tartja szem előtt, megfeledkezik önmagáról, belső igényeiről, hiszen figyelme leginkább kifelé irányult. Meg kell állnia, és elkezdenie befelé figyelni, hogy visszataláljon belső értékeihez. Hogy felfedezhesse az érzelmek, az intuíció és az intimitás adta örömöket. Hogy merje közel engedni magához a számára fontos embereket, és megengedje magának az érzelmek bármily megnyilvánulását. Másrészről vissza kell találnia a benne élő kisgyermekhez, amely még rácsodálkozik a dolgokra, miközben a felfedezés izgalmával közelít minden új felé. Aki még élvezettel és elvárások nélkül fogadja be az élményeket és tapasztalásokat, esélyt adva a felszabadult kapcsolódásra. Harmadrészről pedig meg kell találnia magában a nőiség gyönyörű és szeretetteljes értékeit, melyen keresztül másfajta szemlélettel tekinthet önmagára és a többi nőre.

Az alábbiakban összefoglalásképp felsorolok néhány jellegzetességet és ismérvet, melyek segítségével mindenki eldöntheti, hogy milyen mértékben része Athéné a személyiségének.

★  Komoly és sokszor kritikus természetű vagyok.

★  Nehezen tolerálom, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy azt elterveztem.

★  Nem nagyon vannak barátnőim, inkább férfitársaságban érzem jól magam.

★  Apámhoz sokkal közelebbi kapcsolatban állok.

★  A sikeres és ambiciózus férfiak érdekelnek, akikkel közös az érdeklődésünk és fel tudok rájuk nézni.

★  A párkapcsolatban látszólag a férfi irányít, valójában a háttérből én mozgatom a szálakat.

★  Nem vagyok féltékeny típus, mivel nem gondolom, hogy egy futó kaland veszélyt jelenthet a házasságomra.

★  Soha nem ragadnak el az érzelmeim, képes vagyok higgadtan döntéseket hozni a legstresszesebb helyzetekben is.

★ Döntéseimben mindig az eszemre és sosem a szívemre hallgatok.

A következő bejegyzésben Hesztia, a házi tűzhely istennője kerül bemutatásra.

Szeretettel,

Baló Andrea Mariann

Köszönöm, ha megosztod! :)


Hozzászólások