Szűz istennők – Artemisz, a vadászat istennője2017/04/04 | Nőiség, Személyiségtípusok | , ,
Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/302796774919185028/

(Forrás: http://dehelderebron.nl/category/godinnen/)

Artemisz a vadászat és a Hold istennőjeként van jelen a köztudatban. Amikor rá gondolunk, valószínűleg mindenkinek egy gyönyörű, fiatal, életteli nő jut az eszébe, aki az erdőt járja íjával kezében, vadra lesve, vagy eldugott kis tisztásokon játszadozó nimfákkal körbevéve. Ő az, aki a bajbajutott nők segítségére sietve megtorolja a férfiak – vagy más bosszúszomjas nők – tetteit. Nem más, mint a védelmező nővér őstípusa.

Zeusz és Létó leánya, Apollón ikertestvére. Szűz istennő lévén a gyengéd érzelmek birodalma szinte teljesen hidegen hagyja, így soha nem esett szerelembe. Ellenben hevessége és tomboló dühe annál nagyobb teret hódít lelkében. Elérhetetlen, megközelíthetetlen és kérlelhetetlen nő lévén azt tesz, amit jónak gondol. Mérhetetlen igazságérzettel rendelkezik, viszont makacs és önfejű, csak a saját meggyőződése után megy. Ezért sok esetben megtörtént mítoszaiban is, hogy gondolkodás nélkül cselekedett. Gyorsan és elszántan lép a tettek mezejére, és tévedhetetlen pontossággal csap le áldozatára, aki számára nincs menekvés.

Ő maga a független női lélek megtestesítője, saját választott útját járja be, és ettől senki el nem tántoríthatja. Az a nőtípus, aki gyakran hangoztatja – és feltehetőleg így is van -, hogy megáll a saját lábán is, ezért nincs senkire szüksége a boldoguláshoz. Magabiztos, öntudatos és célirányos gondolkodás jellemzi. Az Artemisz típusú nőnek nem függ az önértékelése attól, hogy van-e mellette egy férfi, mivel a házasságot nem tartja túlzottan fontosnak, mint ahogy a családalapítást sem.

Rendkívüli adottságokkal ajándékozza meg azt, aki az ő típusával rendelkezik, melyek céljai elérésében segítik: intenzív koncentrációs képesség, mérhetetlen kitartás az akadályok leküzdéséhez, önállóság, és mély magabiztosság, mellyel még a legmerészebb álmokat is elérheti. Egy igazi önmegvalósító. Hajthatatlan teljesen addig, amíg el nem éri célját.

Benne jelenik meg legerőteljesebben az elvárásoktól való eltávolodás, vagy inkább úgy mondanám, hogy egyszerűen nem érdekli az, hogy mások szerint „egy nőnek milyennek kellene lennie” vagy „hogyan kellene viselkedni”. Mivel sem a környezetétől, sem pedig a férfiaktól nem függ, ezért hidegen hagyják az ilyen játszmák. Viszont pont ezért nem annyira elfogadott a társadalomban. A társadalmi felfogás szerint egy nőnek házasság és gyermek kell, csak így lehet teljes, és az ezekkel kapcsolatos szerepekben végezheti jól a dolgát. Emiatt a nézet miatt sok esetben élhet frusztrációban az, akinek Artemisz a legdominánsabb személyiségtípusa, főleg, ha közvetlen környezete – családja, barátai, szerettei – nem fogadják el ezzel ellentétes látásmódját.

Ambiciózus, célratörő és kissé erőszakos beállítódása miatt sokban hasonlít a férfiakhoz, épp ezért nagyon is jól meg tudja velük értetni magát. A mitológiai kapcsolata is ezt mutatja, hiszen ikertestvérével, Apollónnal nagyon szoros szövetségük volt, így a hozzá hasonlatos férfiak társaságát kedveli leginkább. Akikkel azonos intellektuális szinten állnak, megoszthatják az érdeklődési körüket, valamint kiegészítik egymást. Ám sok esetben az Artemisz nő a férfiakra csak fivéreiként gondol, akikkel egyenlő, nem pedig lehetséges párjaiként.  Házassága rendszerint szorosabb barátságokból alakul ki, amelyben a szexualitás és az érzelmek a háttérbe szorulnak. Leginkább a közös érdeklődés, a mély bizalom és az egyenjogúságon alapuló szövetség az, amely élteti kapcsolatukat. Ennek alapján nem is vonzódik a domináns és rajta uralkodni vágyó férfiakon, hiszen szüksége van arra, hogy tiszteletben tartsák függetlenségét és szabadságvágyát. Hogy egy kapcsolaton belül is azt tehessen, ami neki jól esik. Ami pedig a legfontosabb, partnere ne hátráltassa céljai elérésében, hiszen ez a típus csak másodlagosnak tekinti a párkapcsolatot, a munka, a karrier és az önmegvalósítás sokkalta meghatározóbb számára. Társaként leginkább az Apollón típusú férfiakat választja, hiszen teljes mértékben kiegészítik egymást. Mitológiájuk szerint Artemiszé volt a vadon, míg Apollóné a város. Fivére a Napot képviselte, míg ő a Holdat és az éjszakát. Mindkettőjük gondolkodásában egyszerre jelen van a racionalitás és az irracionalitás, hiszen testvére a jog és törvények védnöke volt, miközben a gyógyítás és jóslás istene is. Ugyan így Artemisz is racionálisan halad céljai elérése felé, míg bensőjében tett utazásai során intuícióira hagyatkozik. Elválaszthatatlanok egymástól, hiszen ikerjellegük magában hordoz egyfajta androgün – kétnemű – jelleget is, vagyis férfias nő és nőies férfi, mivel mindkét típusnak vannak olyan tulajdonságai is, melyek általában a másik nemre jellemzőek.

Anyaság szempontjából igen ellentmondásos a helyzete egy Artemisz nőnek, hiszen szereti a gyermekeket, viszont magát a várandósságot, a szülést és egy csecsemő gondozását igen rosszul viseli. Akadályozva érzi magát az anyaság ezen szakaszaiban, viszont amikor a gyermek már önállósodik és elindul felfedezni a nagyvilágot, akkor hihetetlen odaadással támogatja és tanítja. Így a nevelés hátralévő részében kifejezetten jó szülő tud lenni, anyatigrisként védelmezve gyermekét, és büszkeséggel tölti el, ha a csemete hozzá hasonlóan aktív és kíváncsi. Viszont gondban van abban az esetben, ha gyermeke inkább passzívabb és nem képes önállósodni. Ez a későbbiekben a gyerekben is komoly sérüléseket okozhat, hiszen azt érezheti, hogy anyja nem fogadja el teljesen, nem elégedett vele. Erre mindenképp oda kell figyelnie az Artemisz típusú nőnek, és sokkal türelmesebbé és figyelmesebbé kell válnia.

Idősebb korára viszont egyfajta szemléletváltáson érdemes áthaladnia, hiszen a kifelé törtető és nyughatatlan jelleme erre az időszakra már hátráltatóvá válhat önmaga számára is. Ekkorra feltehetőleg már mindent megtapasztalt, felfedezett, viszont ha nem vált, benne marad a mérhetetlen mennyiségű frusztráció, amely tovább fogja hajtani és végezetül mély depresszióhoz vezetheti. Le kell tennie az íjat és felhagyni a vadászattal annak érdekében, hogy magára öltse másik, ennél sokkalta mélyebb aspektusát, amely a Hold istennőben testesül meg. Megnyitni bensőjét és kalandozásait saját lelkivilágának rengetegeiben folytatni. Szellemi utazásai során rálelhet a bölcsességre, új célokat találhat ezen a téren, és erősödik az intuitív látásmódja.

Amire viszont nagyon oda kell figyelni, az a típus destruktív fellépése és olykor érzelemmentes kegyetlensége. Sok esetben okozhat másoknak fájdalmat tetteivel vagy kifejezéseivel tudtán kívül is, hiszen leginkább önmaga érdekeit tartja szem előtt. Amennyiben elveszti valaki iránt az érdeklődését, akkor azt nemes egyszerűséggel csak félresöpri, s nem veszi figyelembe, hogy ezzel a másiknak mekkora fájdalmat okoz. Abban az esetben, ha valakire megharagszik, vagy valamilyen sérelem éri, mérhetetlen düh szabadul fel benne, mely nem csak környezetét, de önmagát is elpusztíthatja. Amikor nagyon beleéli magát egy-egy ilyen heves vitába, akkor szinte csillapíthatatlanul tombol egészen a kifulladásig, vagy míg elégtételt nem vett az őt ért sérelmen. Ebben az esetben is gondolkodás nélkül vág bele a harcba, és később sok esetben megbánhatja mindazt, ami tett vagy mondott, viszont képtelen uralkodni indulatain. Rossz hatással van kapcsolataira nézve, és saját egészségét is károsíthatja ilyen az mértékű negatív energiák felszabadításával. Tudatosítania kell magában viselkedésének romboló mivoltát és még mielőtt kitörne belőle a harag, nyugodtan átgondolnia a helyzetet. Ebben Athéné szenvtelen nyugodtsága segíthet, melynek köszönhetően még a legviharosabb érzelmek közepette is képes lenne megőrizni higgadtságát, vagy még inkább Perszephoné befogadó készsége és nyitottsága, melynek hatására képessé válik a másik fél szempontjából is szemlélni a helyzetet.

Fejlődési útját mindenképp a másokra való ráhangolódás, az intimitás és érzelmek befogadása, valamint az intuitív befelé fordulás kövezheti ki, így kihozhatja magából a maximumot úgy is, hogy közben másokra is tekintettel van, és a boldogság más aspektusait is megéli egy szeretetteljes és elfogadó párkapcsolatban.

Az alábbiakban összefoglalásképp felsorolok néhány jellegzetességet és ismérvet, melyek segítségével mindenki eldöntheti, hogy milyen mértékben része Artemisz a személyiségének.

★  Pajkos, felfedező természetű vagyok, nem tudok egy helyben nyugton maradni.

★  Akaratos, lázadó, öntörvényű és céltudatos vagyok.

★  A fiús dolgok érdekelnek: gyerekként fára másztam és verekedtem, felnőttként saját vagy mások véleményéért kiállva szószóló vagyok.

★  Sokszor „nőietlen” a viselkedésem.

★  Imádok sportolni, nagy bennem a kalandvágy és az új dolgok megismerése iránti lelkesedés.

★  Nem szükségszerű számomra a párkapcsolat, egyedül is teljesnek érzem magam.

★  Nem vonzz a házasság gondolata, az élettársi kapcsolat is elegendő.

★  Szívesen vállalok vezetői szerepeket, élvezem a kihívásokat.

★  Fejlett az igazságérzetem.

A következő bejegyzésben Athéné, a bölcsesség istennője kerül főszerepbe.

Szeretettel,

Baló Andrea Mariann

Köszönöm, ha megosztod! :)


Hozzászólások