Sebezhető istennők – Perszephoné, az alvilág királynéja2017/04/26 | Nőiség, Személyiségtípusok | , ,

Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/372109987939429801/

Perszephoné Démétér és Zeusz lánya, aki mitológiája szerint hatalmas változáson megy keresztül. Eredetileg neve Koré volt, ami annyit jelent, mint leány, így mondhatni születésétől fogva anyja névtelen árnyéka volt, amit korai viselkedésmintái is nagyon jól szemléltetnek. Igazi anyja-lánya, vagy másként anyja meghosszabbítása, akinek anyja az ő fiatalságán keresztül éli tovább életét. Mások elvárásai alapján cselekszik, és simulékonyságával törekszik arra, hogy megfeleljen mindenkinek. Egyáltalán nincs tisztában önmagával, ahogy a mitológiai istennő sem tudott szemet gyönyörködtető szépségéről és annak veszélyeiről, így esett Hádész áldozatául. Talán az ő típusa képes a legnagyobb átalakulásra, ahogyan története is teli van szimbólumok sorozataival.

Emiatt kissé külön is venném az elemzését, hiszen az első szakaszában, míg tudatlan leány egészen másként értelmezhető a viselkedése is, mint a mélyben való megmerítkezése és visszatérése után.

A Koré-nő passzív, nem cselekvő, mondhatni a dolgok leginkább csak megtörténnek vele, ő pedig enged az áramlásnak és követi. Egyfajta öntudatlanság jellemzi ezt a típust, és hiába is van családja és munkája, valahogy mégis úgy érzi, hogy valami hiányzik az életéből. Ez még nem az igazi, viszont nem ismeri fel, hogy mi az. Várja, hogy történjen valami, elérkezzen a csoda és a boldogság életébe, ami sajnos nem történik meg, hiszen nincs benne az a belső tűz, az a mozgatórugó, amely elhozhatná számára a változást. Ebben annak is nagy hatása van, hogy a Koré-nő egyik legfőbb vágya az, hogy anyja meg legyen vele elégedve – függetlenül attól, hogy Démétér-típusú vagy sem. Igyekszik minden esetben „jókislány” lenni és engedelmesen eleget tenni mindannak, amit elvárak tőle.

Ezáltal kapcsolata a férfiakkal is igazán különös, hiszen nem önmagát adja, hanem mintegy tükör, reagál arra, ami a férfi bensőjében megjelenik. C. G. Jung ezt animának nevezte, amely a férfiben megtestesülő nő tudattalan képviselője. Ez a nőtípus a veleszületett fogékonyságával és befogadókészségével válik képessé megérezni, hogy mire is van szüksége párjának és ez alapján milyenné is kellene formálnia magát. Mivel nincs kiforrott egyénisége, ezért mindig olyan, amilyennek mások akarják látni: van aki mellett sportos nőci, más mellett a kertben bíbelődő háziasszony, megint más elképzelése szerint akár porcelánbaba is lehet, akit úgyszólván mutogathat. Szexualitását tekintve megmarad szűzies ártatlansága, nem tartja magát sem vonzónak, sem pedig szenvedélyesnek, ezáltal az igazi, nagy és heves érzelmekre sem képes. Jól esik neki, ha szeretik, viszont mély viszonzásra nem lehet számítani részéről, sok esetben a szeretkezést sem képes átélni, így gyakran orgazmusa sincs.

Másik alakja Perszephoné, az alvilág úrnője. Koré életében akkor érkezett el a változás, amikor kiragadták megszokott közegéből, lerántották a mélybe, ahol magára maradva kénytelen volt szembenézni a valósággal. Egy olyan erőteljes és megrázó külső közbelépésre vagy eseményre van szüksége a Koré-nőnek, amely alapjaiban rengeti meg addigi világát, hogy végre öntudatra ébredhessen. Hádész magával vitte az Alvilágba, amely szimbolikusan a lélek mélységes birodalma, ahol emlékképeink és érzéseink vannak eltemetve, valamint ahol meglelhetjük életünket akadályozó blokkjainkat. Tehát aki áthalad ezen az átalakulási fázison, az kénytelen szembenézni saját árnyékaival és felfedezni mindazt, amely a mélyben meghúzódik. Viszont amint ez megtörténik, megszületik Perszephoné, aki maga válik egy átjáróvá a tudatos és tudattalan világ között. Ennek köszönhetően megjelenik arra való képessége, hogy a két oldal közvetítőjévé válhasson. Többféle esemény is kiválthatja ezt a mélybe merülést, nem feltétlen kell egy adott személynek lennie. Bármilyen nagyobb krízis, akár egy komolyabb betegség, akár valaki vagy valami fontos elvesztése előidézheti azt a mélységes állapotot, amelyet sokszor depressziónak diagnosztizálnak. Ezzel nem értek egyet, inkább azt a kifejezést használnám rá, hogy a lélek sötét éjszakája, amelyre teljes mértékben alátámasztást nyújt a mitológiai megfelelője is, mint az alvilágba való alászállás. Ennek köszönhetően fejlődik a Perszephoné-nő intuitív képességei és kiváló terapeutává, pszichológussá vagy pszichiáterré válhat, hiszen otthonosan mozog a kliensei múltjában, álomképeiben és képzeletében, és ezekkel hatékonyan is tud dolgozni. Fontos viszont kiemelni, hogy ugyan kényszerből jut el az „alvilágba”, viszont saját erejéből és elhatározásából válhat annak „uralkodónőjévé”. Innen az út csak abban az esetben vezet fölfelé, ha képes önerőből változni és változtatni.

Maga az őstípus – függetlenül attól, hogy Koré vagy Perszephoné a domináns – igen nyitott, rugalmas és empatikus, amelyek alapesetben nagyon fontos és pozitív tulajdonságai, és ezek nagyban segíthetik mások megértésében. Nem mellesleg önmaga, valamint a lélek mélységeinek és összefüggéseinek jobb megértésében is elengedhetetlen ez a fajta megközelítés. Emellett a Perszephoné-nő megjelenése minden esetben fiatalos, koránál sokkal fiatalabbnak látszik.

A munka világában amíg Koré a domináns, addig semmi élvezetet nem talál és megeshet az is, hogy csapong ide-oda, mivel nem találja helyét, és sokszor inkább olyan munkahelyet választ, ahol családtagok vagy barátok dolgoznak. Nem képes betartani a szabályokat, elmulasztja a határidőket vagy túl sokat hiányzik, ezért fennáll annak is a veszélye, hogy elbocsátják. Ezzel ellentétben Perszephoné amennyiben megtalálja önmagát egy hozzá közelálló kreatív vagy szellemi tevékenységben, akkor teljes elmélyültségben és odaadással végzi feladatait. Leginkább egyedül és egyedi módszerek kialakításával dolgozik, amely mélységesen személyessé teszi munkáját.

Kapcsolata más nőkkel egész jó, szereti a hozzá hasonló társakat, akik pedig az ő társaságát kedvelik, azok a nők, akik anyáskodni szeretnének felette. Olyan nők, akik magukat nem tartják nőiesnek, viszont a Koré-nőt szárnyuk alá véve kényeztethetik, és gondoskodhatnak róla, akár csak egy törékeny kis virágszálról.

Ahogy korábban is említettem, férfiakkal való kapcsolata leginkább az animával való azonosuláson alapul, még abban az esetben is, ha Perszephoné a domináns, nem pedig Koré. A férfiak között bizonytalanabb, leginkább tapasztalatlanságából fakadóan, így három típusú férfi érdeklődését keltheti fel: a maga is gyermeteg lelkületű „kisfiúét”, aki szintén tapasztalatlan; a nyers és durvább fellépésű férfiét, aki a gyönge kis leányka mellett feszíthet; valamint olyan férfiét, aki a felnőtt és erőteljesebb nők mellett – mint például egy Athén vagy Artemisz – nem érzi eléggé magabiztosnak magát. Ugyan a Koré-típus szexualitás terén igen éretlennek mondható, viszont ha elérkezik életébe az átalakulás és Perszephonéként születik újjá, akkor azzal együtt szunnyadó érzékisége is felébred, képessé válik az orgazmusra is, és ez rengeteget javíthat önbecsülésén is, mivel már nem felnőtt testbe bújtatott kislánynak érzi magát, hanem kiteljesedett nőnek.

Házassága többnyire mások – család, társadalom, barátok – elvárásainak megfelelően köttetik, ezért sok esetben nem kötelezik el magukat testestől-lelkestől partnerük irányába. Ilyen kényszer házasságokban boldogtalanul éli le életét. Abban az esetben lehet ebben változás, ha Perszephoné tudatosan és felkészülten köti össze lelkét a számára megfelelő férfivel, nem pedig Korét taszítják bele a mások által jónak gondolt helyzetbe.

Anyaként nehezen tud érvényesülni, és nagyon könnyen alá lehet ásni önbizalmát a gyermeknevelés területén, amennyiben saját anyja állandóan meg akarja csinálni helyette a dolgokat „segítés” gyanánt olyan megjegyzésekkel, minthogy majd ő jobban tudja, vagy mikor elküldi lányát pihenni. Abban az esetben, ha akaratos gyermekei vannak, igen hamar a fejére nőhetek, hiszen már a legelején nem tudja kordában tartani a gyermeket, aki ezt ki is használva hisztiáradattal ostromolja anyját. Viszont ha képes a gyermeknevelésben is a Perszephoné-őstípus ajándékait átadni, akkor sokat tud segíteni gyermeke képzelet- és lelkivilágának burjánzó kibontakozásában.

Idősebb korára két út közül „választhat” attól függően, hogy melyik részével azonosul. Amennyiben eddigre nem volt képes felébreszteni magában az érett Perszephonét, akkor az idősödő Koré egyre riadtabb és valóságkerülő lehet, hiszen nem maradhat örökké fiatal, mégis ezt az állapotot szeretné fenntartani. Tagadja az idő múlását, és ebben a korban is igyekszik külsejében „életben tartani” a kislányt, viszont ennek hatására sajnos nevetség tárgyává is válhat, hiszen egy idősödő asszony fiatalos sminkkel, hajviselettel ér öltözködéssel sajnálatot és lenézést válthat ki legtöbb esetben az emberekből. Viszont ha Perszephoné az aktív, abban az esetben egy bölcs és fejedelmi öregasszony képét nyújtja a világ számára, aki már túl van az élet megmérettetésein, végigjárta a lélek mélységeit és magasságait, ezáltal nem fél sem az öregedéstől, sem az elmúlástól.

Fejlődési útja igen szerteágazó lehet, hiszen fogékonyságának köszönhetően bármelyik istennőt segítségül hívva előrelépést érhet el. Amennyiben úgy dönt, hogy házassága és családja felé nyitna, Héra és Démétér aspektusaival azonosulva igazi feleséggé és csodálatos családanyává válhat. Alvilági vezetőként fantasztikus sikereket és megdöbbentő felismeréseket érhet el a spirituális közvetítés terén, főként ha Hekaté vagy Hesztia kíséri útján. Képessé kell vállnia felülemelkedni a befolyásolható és mindig szófogadó kislányon annak érdekében, hogy a tudatos életút ösvényére léphessen.

Az alábbiakban összefoglalásképp felsorolok néhány jellegzetességet és ismérvet, melyek segítségével mindenki eldöntheti, hogy milyen mértékben része Perszephoné személyiségének.

★ Úgy érzem, nem én irányítom az életemet, csak úgy megtörténnek velem a dolgok.

★ Sok esetben csak belesodródom egy kapcsolatba, nem én választom meg páromat.

★ A férfiak között elég határozatlan vagyok, nem tudom érvényesítem az akaratomat.

★  Olyan férfire vágyom, aki egyszerre romantikus és gyengéd, miközben erős és határozott, aki tud irányítani.

★  A házasságban igyekszem férjem elvárásainak megfelelni és hagyom, hogy ő irányítson.

★ Egy gyermek nagyon sok örömmel, de ugyanannyi gonddal és felelősséggel jár.

★ A munkahelyen nem vágyom hatalmas karrierre, arra törekszem hogy mindenki meg legyen elégedve velem.

★ Konfliktushelyzetben ritkán vitatkozom, leginkább elfojtom az érzéseimet és hagyom megtörténni a dolgokat.

★ Számomra az a legfontosabb, hogy szeressenek és elfogadjanak.

A következő bejegyzésben Aphrodité, az alkimista istennő bűvöli a sorokat.

Szeretettel,

Baló Andrea Mariann

Köszönöm, ha megosztod! :)


Hozzászólások