Sebezhető istennők – Héra, a házasság istennője2017/04/18 | Nőiség, Személyiségtípusok | , ,

Forrás: https://www.greekmythology.com/pictures/Olympians/Hera/14730/classic_mythology%3A_hera

Héra, Zeusz főisten testvére és egyben felesége is volt, a házasság és a gyermekáldás istennőjeként tisztelték. Sok esetben sajnos negatív kép alakult ki róla a köztudatban, hiszen mindenki csak úgy ismeri őt, mint a bosszúszomjas és mindig féltékeny hárpiát. Viszont ez az állítás nem teljesen igaz, csak sok esetben eme oldalát domborítják ki. Alapjában véve egy gyönyörű és szeretetteljes nő, akinek az okoz örömöt, ha férje kedvében járhat, és az ő oldalán tetszeleghet.

Kétarcú istennőnek is nevezik, pontosan azért, amiért oly hirtelen volt képes szerepet váltani. Egyik pillanatban még szerető feleség, a másikban pedig már egy vérszomjas bestia, aki addig nem nyugszik, míg elégtételt nem vett a rajta ért sérelemért. Furcsa az ő esete, hiszen minden esetben férje tehet a megcsalásokról, mégsem ellene irányul haragja, hanem a másik nő személyét gyűlöli meg, és rajta igyekszik bosszút állni.

Ebből kifolyólag egyértelművé válik, hogy ennek a nőtípusnak mindene a párkapcsolat és későbbiekben a házasság. El sem tudja úgy képzelni az életét, hogy ne házasodna meg, mondhatni nem is érzi magát egésznek, ha nincs mellette egy erős és hatalommal bíró férfi. Amíg egyedül van – vagy mert még nem talált párt magának, vagy mert elhagyták, esetleg megözvegyült -, egyszerűen nem tudja élvezni az életet. Hiányérzete van, és legtöbb esetben tudja is, hogy csakis az őt kiegészítő párja, a másik fele teheti egésszé. Teljesen ellentétes a szűz istennőkkel, hiszen mindhárman autonómok és teljesnek érzik magukat akkor is, hogy nincs mellettük senki. A Héra-nő viszont elveszett, hiszen nincs kinek a kedvére lehessen. Nem neki való a késői házasság, hiszen a kor haladtával egyre elkeseredettebbé válhat, vagy egyenesen szégyellheti, amiért még nem sikerült megházasodnia. Nevét is igen hamar megváltoztatja, és felveszi hitvese vezetéknevét, csak hogy magáénak tudhassa a hangzatos „Valakiné” megnevezést. Emellett nagyon fontosak számára a külsőségek, a lehető legnagyobb lagzi, a legszebb templomban, a legdivatosabb ruhában, és még lehetne sorolni.

Ennek az őstípusnak a legfontosabb a hűség, az állhatatosság és az elköteleződés. Számára a házasság nem csupán szövetségük hivatalos elismerése, hanem fellelhető benne egy igen mély és ősi jelentéstartam is, mely szerint egységük a szent teljességre való törekvés. A vallásos szertartások ezt voltak korábban hivatottak kiemelni, és valószínűleg egy Héra-nő számára a mai esküvők is ilyen jellegű elmélyülést jelent. Akiben nincs jelen ez a típus, abban nagy valószínűséggel a harmincas évei környékén kezd el aktivizálódni, amennyiben felismeri magában a házasságban való beteljesülés vágyát. Más esetekben lehet, hogy nőnek kell aktivizálni, hiszen ha alapesetben inkább saját ambíciói hajtják, vagy épp a folyamatos kalandok, viszont talál egy olyan párt magának, aki elvárja a hűséget és odaadást, akkor fel lehet ébreszteni tudatos döntéssel.

Mivel a Héra-nő ennyire ragaszkodik férjéhez, és igazából az teszi boldoggá, ha vele lehet és lesheti minden óhaját, így nincsenek is nagyon barátnői. Nem ad sokat más nők véleményére, és maximum csak addig keresi a hozzá hasonló „párra vadászó” nők társaságát, amíg magányosan keresi azt a férfit, aki a leginkább megfelel számára. Miután megtalálta, hirtelen megszakítja a kapcsolatot ezekkel a „vadásztársakkal”, hiszen csak addig volt rájuk szüksége, míg egyedül volt, hogy pár nélküli megjelenése egyes helyeken ne tűnjön kínosnak. Abban az esetben köthet még hasonló érdekbarátságokat, ha a kapcsolat bármilyen módon is, de előremozdítja férje előmenetelét. Valamint más férjes asszonyokkal is képes megtalálni a közös hangot – főleg akikben Héra a domináns őstípus -, mivel őket is a férfit kiegészítő félként értékeli. Viszont minden férjétől független vagy egyedülálló nőt riválisának tekint, és mindent megtesz annak érdekében, hogy távol tartsa hitvesétől.

Férfiak terén kizárólag a sikeres és hatalommal rendelkező egyének érdeklik, akik sok esetben érzelmileg éretlenek, így a Héra-nő teljes mértékben magáénak tudhatja az ilyen embert. Viszont pont ebben is van a legnagyobb buktatója is, hiszen az ilyen jellegű férfi nem képesek a legtöbb esetben pontosan ezért hűséges lenni, és egyik nő utána rohan a másikhoz. Üzletemberként gyakoriak az üzleti utak alatti futó kalandok, és úgy is gondolja, hogy amiről nem tud felesége, az nem is fáj neki.  Sok esetben azonban ezek a mellékutak kiderülnek, és a nő csak szenved, mivel elhagyni férjét képtelen, valamint mindig a másik nőt okolja a történtekért, soha nem hitvesét. Nem tudja megérteni férje viselkedését, hiszen ez a típus rendszerint szűzen megy férjhez, vagy az első szexpartnerével kel egybe, azután pedig nincs meg benne a vágy, hogy más utakat is felfedezzen. Számára a szex és a házasság együtt jár, pontosan ezért nem érti meg az ezzel ellentétes viselkedést.

Házassága a legfontosabb számára, s ez a típus biztosan nem tartja meg nevét, vagy mint ahogyan manapság divatos, felvenni férje nevét a sajátja mellé. Esküvője napja a legfontosabb dátum életében, mondhatni ez az a nap, amire egész életében várt. Amennyiben rossz a házassága, akkor is azt a látszatot igyekszik fenntartani mások előtt, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van, és életük maga a boldogság, viszont belül ezt a helyzetet nagyon nehezen viseli. Ha pedig mégiscsak válásra kerül sor, amit kizárólagosan csakis a férj indítványozhat, akkor sem képes ezt elfogadni, és még azután is férjes asszonynak tartja magát és úgy is viselkedik, mintha meg sem történt volna az egész. Ebből hatalmas drámák és viszályok születhetnek, kiváltképp akkor, ha a volt hitvese már új nő mellett mutatkozik, vagy már újra is házasodott. Eszméletlenül el tudja vakítani a fájdalom és a düh, és ennek hatására képes tönkretenni a másik nő életét is.

Anyaként ez a típus nem a legjobb, amennyiben nincs jelen benne más őstípus is, mint például Démétér vagy Artemisz, mivel a szülést és gyermeknevelést is leginkább a házasság velejárójának tarja, de különösebb érdeklődése nincs iránta. Ha választania kell a gyermekei és a férje között, minden egyes alkalommal hitvese mellett dönt, és ezt a gyerekek nehezen élhetik meg. Úgy érezhetik, hogy nem kapják meg azt a szeretetet és érzelmi biztonságot anyjuktól, amelyre szükségük lenne. Emellett nem számíthatnak arra sem, hogy támaszuk lesz az apával való konfrontálódásban, amennyiben erre sor kerül, hiszen minden esetben a férj pártjára fog állni a Héra-nő.

A munka világa sem vonzza igazán, ugyan jól végzi a feladatait, viszont nem nyújt számára beteljesülést az előmenetel vagy bármilyen jellegű elismerés. Képes bármikor, zokszó nélkül otthagyni munkahelyét, ha a férje úgy kívánja, és megtesz mindent, hogy támogassa őt hivatásában. Tipikus diplomatafeleség a neki való munka, hiszen így mindig együtt lehet hitvesével. Ebből is az látszik, hogy kiteljesedése és boldogsága nem a munkáján alapszik, és nem is a gyermekeiben leli meg, hanem a házassága határozza meg.

Amennyiben házassága is jól alakul, akkor késői évei hozhatják meg számára a fájdalmat és szenvedést, mivel a férjét túlélő Héra képtelen megbirkózni a magánnyal és hitese elvesztésével. Abban az esetben tudja egészségesen átvészelni ezt az időszakot, ha képes volt magában kifejleszteni más személyiségtípusokat is, és rátalál arra az útra, amely felválthatja a házasság szerepét.

Leginkább Hesztia jelenléte tudja begyógyítani sebeit, amely a fejlődés útját jelentené számára, hiszen ebben az esetben le tudna válni férjéről, és önmaga felé fordítaná figyelmét. Másik járható útként Démétér kimunkálása lehet segítségére, mivel férje csapodárságát vagy későbbi elvesztését gyermekei iránt érzett szeretete és odaadása lenne képes maradéktalanul pótolni.

Az alábbiakban összefoglalásképp felsorolok néhány jellegzetességet és ismérvet, melyek segítségével mindenki eldöntheti, hogy milyen mértékben része Héra személyiségének.

★  Már kisgyermekként is mindig papás-mamást játszottam.

★ Saját családról, önálló háztartásról álmodoztam.

★ Csak akkor érezem jól magam a társaságban, ha állandó partnerem, tartós kapcsolatom van.

★  Nem bízok annyira a nőkben, még a “legjobb barátnő” is képes lenne elszeretni a partneremet, ha nem figyelek oda.

★  A sikeres, tehetséges, domináns férfiak hatnak rám, akikre fel lehet nézni. aki előtt nagy jövő áll.

★  Csak házasságban érezném jól magam, ami egy életre szól.

★ A házasságban a nő legfőbb feladata, hogy mindenben támogassa a férjét.

★  Hihetetlenül féltékeny típus vagyok. Páromnak ugyan megbocsátok, viszont a másik nő reszkessen!

★ A válás teljességgel elfogadhatatlan a számomra. A nő dolga, hogy a házasságot mindenáron összetartsa. Férfi nélkül a nő csak félember.

A következő bejegyzésben Démétér, a termékenység istennője kerül főszerepbe.

Szeretettel,

Baló Andrea Mariann

Köszönöm, ha megosztod! :)


Hozzászólások