Hekaté, az intuíció és lelki bölcsesség istennője2017/05/03 | Nőiség, Személyiségtípusok | , ,

Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/306174474639343420/

Hekaté istennő sokak számára ismeretlen lehet, hiszen kevés szó esik róla a görög mitológiában is. Annyit tudunk róla, hogy Perszész és Aszteria titánok leánya, valamint Létó nővére, így Artemisz és Apollón nagynénje is. Miután Zeusz átvette a hatalmat apjától meghagyta Hekaté minden korábbi kiváltságát, és teret engedett neki mind a földön, a tengereken és az égen, ami azt mutatja, hogy nagy tiszteletben tartotta. Alakja javarészt homályba burkolózik, mégis rendkívüli befolyással bír. Az útelágazások istennőjének tartották, aki egyszerre három utat is belátott, ezért is ábrázolják sok esetben három fejjel, vagy három testtel. Ez azt is szimbolizálja, hogy  intuitíven képes rálátni a múlt, a jelen és a jövő között meghúzódó kapcsolatra, megérti, hogy a múltbéli helyzetek milyen hatást gyakorolnak a jelen helyzetekre és ezeknek milyen kimenetelei lehetnek a jövőre nézve. Jean Shinoda Bolen csak későbbi könyvében, a Bennünk élő idősödő istennők kötetben fejti ki Hekatét, mivel úgy gondolja, hogy leginkább a késői évek során alakulhat ki ez az őstípus a nőkben, amikor már sokkal érettebben és bölcsebben szemlélik az eseményeket. Viszont sokkal hamarabb is megjelenhet abban az esetben, ha valamilyen komolyabb traumás esemény történik velünk, vagy kapcsolatba kerülünk egy erőteljesebb spirituális jelenséggel. Nem feltétlen vagyunk tudatában mindannak, amit ő adhat nekünk, viszont megérzéseink felerősödésével egyértelműen utat mutat.

Hármas ábrázolása nem csak önmagával és úgymond az idő fölötti hatalmával kapcsolatos, hanem más aspektusaiban is megjelenik. Legismertebb a Holdistennői megjelenése Artemisz és Szeléné mellett. Ahogy azt már a vadászat istennőjénél is írtam, Artemisz testesíti meg a növekvő holdat, az aktív cselekvés és megújulás szakaszát. Szelénét magának a Holdnak tartották, aki Hélios, a Nap testvére volt, így ő jeleníti meg a teliholdat, Hekaté pedig a fogyó vagy még inkább a sötét hold alakja. Következő megjelenése Perszephonéhoz és Démétérhez köthető, és ezzel a női archetípusok alapjait is megtestesítik hármas felosztásukban: a leány, az anya és az öregasszony képében. Harmadrészről pedig Hébé – Zeusz és Héra lánya – és Héra mellett a hajadon leány, a házasság és a keresztutak istennői minőségében jelenik meg. Viszont a legelterjedtebb mégiscsak a Sötét Hold istennője, vagy más néven még a varázslatok és boszorkányok úrnőjének is tartották számon.

Az Alvilággal is azonosítják, noha soha nem élt ott, viszont minden esetben képes volt utat mutatni, emellett leginkább fennmaradt története Perszephonéval köti össze. Démétér segítségére sietett, amikor elrabolták lányát, útmutatásának köszönhetően derült fény az igazságra, s mikor a leány – Koré – visszatért az Alvilágból, Hekaté ettől kezdve mellé szegődött és kíséri bárhová is megy. Valószínűleg nem a szó szoros értelmében kell ezt érteni, hanem Hekaté befolyásának vagy még inkább ajándékának köszönhetően vált Koréból Perszephoné, az Alvilág intuitív királynéja, hiszen korábban egy szürke, szinte láthatatlan lányka volt, aki elrablása alatt is csak sírt anyja után, majd visszatérte után megváltozott. Egyetlen szó sem esik arról, hogy a lent töltött idő alatt következett ez be, viszont a Hekatéval köttetett szoros kapcsolata inkább utal erre. Tehát az intuíció istennőjének hatalmas jelentősége van abban, hogy egy nőben megjelenik-e Perszephoné, vagy marad Koré. Feltehetőleg innen is eredhet az Alvilággal való azonosítása is, mivel mondhatni mitológiájuk ezen pontján egyfajta összeolvadás történt Koré és Hekaté személyében, amelyből megszületett Perszephoné.

A hétköznapokban talán úgy lehet leginkább megfogni Hekaté mivoltát, mint a belső hangot. Ő az a bölcs tanácsadó, akinek a hangját sok esetben, komolyabb döntések előtt meghallhatjuk, amennyiben képesek vagyunk befelé figyelni. Valamint az ő segítségével válunk képessé felismerni azokat a személyiségtípusokat, amelyek bennünk lakoznak, és az egyes helyzetekben az ő jelenlétével és tudatosságával át tudjuk gondolni, hogy valójában hogyan is szeretnénk cselekedni. Valóban át akarjuk engedni az utat Héra vagy épp Artemisz dühének? Vagy inkább Athéné realisztikus gondolkodását hívjuk segítségül ahhoz, hogy megoldjuk a problémát? Esetleg Perszephoné befogadó hallgatására támaszkodnánk, hogy jobban átlássuk az események mögött meghúzódó érzelmi és pszichés tartalmakat? Mindezt az ajándékot megkaphatjuk Hekatétól, amennyiben képesek vagyunk elcsendesedni, egónkat félreállítani és saját benső bölcsességünkre hallgatni. Hiszem, hogy bárki fel tudja ébreszteni magában Hekaté jelenlétét, függetlenül attól, hogy melyik őstípus a domináns benne. Nem feltétlen szükséges, hogy ő legyen a legaktívabb, viszont érdemes figyelni szavaira a nehezebb helyzetekben.

Megjelenése és dominanciája a bábaasszonyokban volt a legerőteljesebb, akik bölcs tudásukkal és hatalmas tapasztalataikkal segítették a nőket az élet és halál kapujában. Ők tudták, hogyan kell enyhíteni a gyermekáldás fájdalmait, mit kell tenni a születés pillanatában, ahogyan azt is, hogy hogyan védekezhetnek a nem kívánt terhességgel szemben, valamint annak megszakítására is tudta a megoldást. Ezért is kiáltották ki az elsők között a bábaasszonyokat boszorkányoknak, s innen ered Hekaté, a boszorkányok királynője elnevezés is. Emellett ami az alvilághoz kötheti, az a bábaasszonyok másik nagy feladata, amely az életút végén érkezik el, hiszen maga a halál is egyfajta vajúdás, amikor a lélek elhagyja a testet. Jelenléte megnyugtató, és ösztönösen tudja, hogy mivel képes enyhíteni a haldokló fájdalmát és félelmét. Pontosan tudja, hogy mikor jön el az idő, és mit kell mondania.

Ezek alapján akiben erős Hekaté jelenléte, leginkább olyan hivatást válasz magának, melyben mások kreativitásának kiteljesedésében segédkezhetnek, mint például a rendező, tréner, szerkesztő, tanár vagy pszichoterapeuta. Ezekben a munkakörökben képes felhalmozott tudását és bölcsességét mások szolgálatába állítani, és úgymond a világra segíti a bennük rejlő és növekvő potenciált.

Spirituális megközelítésben a Hekaté-nő kiváló médiummá válhat, hiszen megadatik számára a látható és a szellemi világ közötti közvetítés lehetősége. Az ilyen típusú nők esetében nem ritka különleges adottságok felébredése, mint a látnoki képességek, melynek segítségével lelki szemeivel vagy épp víziókon keresztül lát. Megértheti az álmok és szimbólumok jelentését, vagy épp birtokában van valamilyen érzékszerveken túli érzékelési módszer. Előfordulhat, hogy ösztönösen ráérez dolgokra, gyógyító képességekkel rendelkezik vagy érzékeli, látja vagy hallja a szellemvilág alakjait és kommunikálni is képes velük. Rengetegféleképpen megtapasztalható Hekaté áldása, viszont amennyiben felkészületlenül ér bennünket, akár félelmet is kelthet. Meglehet, hogy kisgyermek korban vagy kamaszkorban nyílik meg ez a csatorna és kerül előtérbe Hekaté, és ilyen esetekben gyakran nem képes megérteni és elfogadni mindazt a tudat, amit érzékel. Keveseknek adatik meg ilyen korán, és ha nincs a közvetlen közelben olyan személy, akivel ezt megbeszélhetné, sőt mi több elutasításba és megvetésbe ütközik emiatt, nagyban alááshatja önértékelését és folyamatos félelemben élhet. Egyrészt a külvilág elvárásaink nem képes megfelelni, és azok alapján furcsának és másnak érezheti magát, másrészt viszont belülről folyamatos megerősítések érkeznek Hekaté üzenetei által, hogy amit érzékel, az is a valóság része. Fontos odafigyelni az ilyen gyermekre, és segíteni abban, hogy kiteljesedhessen és ajándéknak élje meg Hekaté jelenlétét, nem pedig átokként. Abban az esetben, ha már egy felnőtt és érett nő csak a kései éveiben tapasztalja meg mindezt, akkor számítani lehet arra, hogy sikerül megfelelően használnia képességeit, és nem uralkodik el rajta a félelem sem.

Házasságáról, gyermekekhez való hozzáállásáról, valamint a férfi-női kapcsolatokhoz való viszonyáról nem nagyon lehet szót ejteni, hiszen ahogy mitológiája szerint Perszephoné kísérőjévé szegődött, így bármely más őstípusnak is a belső tanácsadójává válhat, és attól a típustól függ igazán, hogy milyen a viszonya másokhoz. Hekaté csupán a bölcsességet és intuíciót kölcsönzi.

Amennyiben teret engedünk Hekaténak lelkünkben, akkor megmutatja nekünk a sötétség áldásos mivoltát, mely bennünk rejtőzik. Meghallgatva őt felismerjük és megértjük a mélyben rejtőző gondolatokat, és elhozhatja az igazság felszabadító érzését is, amely több szempontból fájdalmas is lehet. Küzdhetünk ellene, elutasíthatjuk és semmibe vehetjük a valóság ilyen mértékű feltárását, viszont hosszabb távon elfogadásával járunk jobban. Hekaté az, aki a Perszephonénál is említett állapotban, a lélek sötét éjszakájában kifejti erőteljes hatását. Meglehet, hogy szenvedésbe taszít, hiszen elutasítjuk mindazt, amely addigi életünk megváltoztatása ellen szól, viszont felkínálja a fejlődés lehetőségét is. Itt is megjelenik a kreativitás ereje, és arra ösztökél bennünket Hekaté, hogy használjuk mindazt, amit megtapasztalunk annak érdekében, hogy fejlődjünk. Ezekben a sötétségben töltött időszakokban képes az ember a legcsodálatosabb, legmélyebb és legértékesebb alkotások életre keltésére. Miért van ez így? Mivel ebben a mélységben, ahol nincs más csak lelkünktiszta magja és a sötétség, nem zavarhat meg az egó korlátozása. Pontosan ezért fájdalmas az elején, mert az egó ellenáll és harcol az ellen, hogy lekapcsolják. Majd egy idő után kényelmessé és otthonossá válik ez a sötétség, melyet Hekaté nyújt, és ezáltal elindul az újjászületés, hiszen ebből a folyamatból már más emberként kerülünk ki.

Nem mindenki éli meg ilyen mélységeiben a sötétséget, viszont aki áthalad rajta, az teljes átalakuláson megy keresztül. Tarthat igen rövid ideig is, viszont elhúzódhat hosszú éveken át is attól függően, hogy mennyire vagyunk képesek átadni magunkat.

Az alábbiakban összefoglalásképp felsorolok néhány jellegzetességet, melyek segítségével mindenki eldöntheti, hogy milyen mértékben része Hekaté személyiségének.

★ Képes vagyok összefüggéseiben szemlélni az eseményeket: a múlt hozadékát a jelen döntéseire a jövőbeni lehetőségekhez mérten.

★ Benső hangomra hallgatva minden esetben el tudom dönteni, hogy melyik választás lenne a legjobb.

★ Szokatlanul érzékeny vagyok a hangokra és a képekre.

★  Sok esetben ráérzek dolgokra, vagy előre tudom, hogy mi fog történni.

★  Rendelkezem valamilyen különös képességgel (gyógyító, médium)

★ Vannak olyan időszakok, amikor sötétebb és komorabb a hangulatom és világlátásom.

★ Másnak, távolinak érzem magam az emberektől.

★ Amikor nehézségeim támadnak és magam alatt vagyok, sokkal jobban kifejezésre tudom juttatni kreativitásomat.

★ Szívesen segítek másoknak kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket.

Ezzel le is zárul a női személyiségtípusokkal foglalkozó sorozat, az elkövetkezendő bejegyzésekben pedig áttérek a férfi őstípusokra.

Szeretettel,

Baló Andrea Mariann

Köszönöm, ha megosztod! :)


Hozzászólások