Az alkimista istennő – Aphrodité, a szerelem istennője2017/04/28 | Nőiség, Személyiségtípusok | , ,

Forrás: https://journeyingtothegoddess.wordpress.com/2012/06/04/goddess-aphrodite/

Aphrodité a szerelem és a szépség istennője, ő képviseli a kreativitást és nem mellesleg legjellemzőbb megjelölése a szerető, hiszen mitológiájában is rengeteg férfikapcsolata jelenik meg, attól függetlenül, hogy volt egy törvényes házastársa is. Születésével kapcsolatban is kétféle megközelítés létezik, melyek más istenekkel való kapcsolatát is befolyásolják. Homérosz szerint Zeusz és egy tengeri nimfa, Dióné gyermeke, így második generációs isten ő is. Hésziodosz leírása alapján viszont amikor Kronosz – az első generációs istenek apja – levágta apja, Uranosz nemi szervét és a tengerbe dobta, akkor a tenger attól megtermékenyült, és a habokból megszületett Aphrodité. Vagyis jóval Zeusz előtt született.

Ez az őstípus ugyan olyan ösztönszerűen működik, akárcsak a Héra és a Démétér hatására felébredő késztetések a házasságra és  gyermekáldásra. Aphrodité jelenlétének köszönhetően válik képessé a nő örömét lelni a szerelemben, a szépségben és a szexualitásban. Emellett ami kevésbé lehet a köztudatban, ő adja meg mindazt az ösztönzést, amely a nőt a kreatív és teremtő irányba sodorja, legyen az bármilyen formában: művészetek, alkotások, tánc. A szépség és annak kifejezése iránti vágyat is felébreszti azokban, akikben ez az őstípus a domináns. Maga az alkotás folyamatában is olyan eksztatikus élményeket ébreszt, amely hasonlatos a szerelemhez, és a figyelem középpontjába az alkotás tárgya kerül. Olyan ez, akár egy szerelmi együttlét, melynek gyümölcse a gyermek. Sok esetben ezt is érzik a kreatív munkát végző emberek, amikor is elkészülnek a nagy művel, s úgy tekintenek rá, mint saját utódukra. Az ihlet pedig olyan élményben gazdagítja az alkotót, mit amelyet egy szerelmes érez, akit viszont szeretnek.

Az Aphrodité-nő nagyon könnyen képes szerelembe esni, és hihetetlen hatást tud gyakorolni a másik nemre, amikor aktivizálódik mondhatni felfokozza a férfiak szexuális öntudatát. Sok esetben ezzel a nő nincs is tisztában, mindössze azt veszi észre, hogy bármit is tesz, csak úgy bomlanak utána a férfiak, és minden szempár rászegeződik. Így van ez a nőkkel is, hiszen nagyon hamar kiszúrják, hogy teljesen más szinten áll hozzájuk képest, olyan, mintha a levegőben járna, s játszi könnyedséggel vonzza magára a férfiak figyelmét. Egyes nőket ez hidegen hagy, mások csodálják és tudni szeretnék titkát, viszont vannak olyanok is, mint a Héra-típusok, akik egyenesen ellenségüknek kiáltják ki. Mindeközben mit sem sejt az Aphrodité-nő, hiszen csak önfeledten önmagát adja, nem használ semmiféle praktikát.

Mitológiai eredetének megfelelően kétféleképpen jelentkezhet a nők életében is. Egyrészről ahogyan Uranosz levágott férfiassága által megtermékenyült és tajtékzó tengerből kiemelkedő istennő, úgy robbanhat elő a semmiből a női tudatban is ösztönszerű szexuális energiaként, mindent elsöpörve az útjából. Ebben az esetben nem is nagyon lehet irányítani, és arra kényszeríti a nőt, hogy kiélje a benne tomboló érzéki kalandvágyat, viszont az ilyen kapcsolatokból hiányzik a mély intimitás  és a szerelem. Ilyenkor jöhet elő a nőben egy kissé felelőtlenebb hozzáállás, amikor enged a csábításnak és belemegy minden olyan szexuális kapcsolatba, amely felkelti érdeklődését. Nagyon sok belső feszültséget kelthet benne ez a helyzet, hiszen a társadalmi elvárások és belső ösztönkésztetése kereszttüzébe kerülve szenvedhet. Neveltetéséből fakadóan rossznak gondolja magát, és sok esetben ezt a környezete is a szemére veti, miközben csak az őstípus adta jelzések alapján cselekszik. Másik lehetőségként Aphrodité érzékisége egy szeretettel teli és érzelmileg is biztonságot adó kapcsolatban, lassan bontakozik ki. Ilyenkor sokkal mélyebben és a partner iránti szeretetteli érzésekkel képes átadni magát a szenvedélynek, amely jó hatást gyakorol magára a kapcsolatra is.

Aphrodité varázsa nem feltétlen a külsőségeken alapszik, így megeshet az is, hogy egy “tökéletes” külsejű nő mellett a férfiak mégis inkább egy kevésbé feltűnő megjelenésű nő iránt érdeklődnek, hiszen az érzékiség és az istennő “áldása” mindenképp belülről fakad. Maga a kisugárzás, a karizma az, amely láthatatlanul is magához láncolja a tekintetet. Az a fajta magabiztosság, amely egy olyan nőből árad, aki tisztában van saját szépségével, értékeivel és büszkén viseli mindazt, amelyet a természet számára megalkotott.

A munka világában az Aphrodité-nő csak abban az esetben érzi jól magát, ha ki tudja élni kreativitását, valamint maga a munkafolyamat is sokszínű. Nem szereti a monoton és egyhangú feladatokat, és ha mégis ilyen munkakörben dolgozik, akkor nem veszi túl komolyan a munkát, és csak közepesen teljesít. Sokkal fontosabb számára az, hogy érdekes és alkotó munkát végezzen, mint hogy mennyit keres, épp ezért inkább dolgozik kevesebb fizetésért, de lássa benne az értéket és a kreativitást.

Nőkkel való kapcsolata kétféle kimenetelű lehet, hiszen azok a nők, akik megvetik és féltékenyek rá, nagyon elutasítóan bánnak vele. Ez a fajta viselkedés sokkolóan érinti az Aphrodité-nőt, hiszen nem akar ártani más nőknek, nem is feltétlen tehet arról, hogy a férfiak ennyire érdeklődően viszonyulnak hozzá. Másrészről viszont egész sok barátnője lehet – persze nem a Héra-nők köréből -, akikkel sokat van együtt, mivel kedvelik társaságát, és szívesen hallgatják szerelmes áradozásait. Viszont az ilyen barátságok csakis abban az esetben lehetnek tartósak, amennyiben a másik fél képes megérteni és elfogadni ennek az őstípusnak azt a tulajdonságát, hogy nem mindig tartja magát az ígéreteihez. Ez is csupán azért történik meg, mivel hihetetlenül impulzív, és lehet hogy az egyik percben még intenzíven érdeklődik valami iránt, de a másikban már teljesen hidegen hagyja, mert talált annál egy sokkal tetszetősebb dolgot. Ezt sem tudatosan teszi, ezért nem is szabad rá haragudni. Persze azoknak nagyon rosszul eshet, akik nem így élnek és fontos számukra az ígéret, viszont amennyiben egy Aphrodité-nőt választott barátjául, ezt el kell fogadnia.

Férfiakkal való kapcsolatát is leginkább ez az intenzitás és impulzivitás járja át, épp ezért nem a külső vagy hatalom alapján választ. Sokkal fontosabbnak tartja, hogy partnere hozzá hasonlóan kreatív, sokoldalú, szenvedélyes és kissé kiszámíthatatlan legyen. Mítoszában is a sánta kovácsot választotta férjéül, aki külsőre csúnya volt, hiszen még a saját anyja, Héra is elutasította, viszont szemet gyönyörködtető munkáival elnyerte Aphrodité figyelmét. Mellette pedig Árész és Hermész volt a szeretője, akik szintén a pillanatnak élnek, érzelmesek és kalandvágyóak.

Házassága csak abban az esetben lehet jó, amennyiben Héra is aktív benne, hiszen ilyenkor vitalitást, szenvedélyt és a szexuális örömök élvezetét viszi bele a kapcsolatba. Viszont ha nincs jelen, akkor az Aphrodité-nő számára igazán nehéz egy monogám kapcsolatban megmaradni, így az is megeshet, hogy egyik házasságból kilépve a következőbe csöppen, mivel nem köti le egyetlen férfi a figyelmét olyannyira, hogy mindvégig mellette maradjon. Bizonyosan találni fog egy másik férfit, amikor a házasságában korábban lángoló szenvedély már csak pislákol, s így kalandvágya kifelé hajtja a meglévő kapcsolatból.

Gyermekeivel való kapcsolatában is ugyan így megjelenhet ez a fajta érdeklődés és annak elvesztése akkor, ha nincs jelen Démétér. Nagyon jól kijön a gyerekekkel, és kisugárzásának köszönhetően szinte megbabonázza őket, így teljes áhítattal figyelik őt és szófogatóan követik. Ő is hihetetlenül képes beleélni magát a játékba, és mellette azt érezhetik a gyermekei, hogy teljes mértékben elfogadja őket olyannak, amilyenek. Az Aphrodité-anya egyáltalán nem ítéli el azt, ha nem olyanok gyermekei mint ő, nincsenek is feléjük elvárásai, és hagyja, hogy személyiségüknek megfelelően fejlődjenek és fejezzék ki magukat. Ellenben sokat ronthat a gyermek önértékelésen anyjuk forgószélszerű megjelenése majd eltűnése. Amikor jelen van, teljes figyelmét gyermekeire összpontosítja és mondhatni rivaldafényben füröszti őket, viszont amikor kalandvágya másfelé hajtja, teljesen magára hagyja gyermekeit, nem hagyva mást szívükben, mint az ürességet. Hatalmas nagy kontraszt alakul ki a jelenléte és távolléte között, melyet a gyermek nagyon nehezen tud feldolgozni, és egészen addig fajulhat, hogy önértékelési problémákkal fogn küzdeni, hiszen azt gondolja, hogy értéktelen, ezért nem figyel rá anyja.

Idősebb korát egyfajta csapásként élheti meg az a nő, akinek a szépség és a fiatalság volt a legfontosabb az életében, hiszen ilyenkor már kénytelen belátni azt, hogy folytonos kalandozásai és szeszélyessége nem vezetett sehova. Megeshet, hogy ebben az életszakaszában ébred rá, hogy korábbi döntései a férfiakkal és párválasztással kapcsolatban igen rossznak bizonyultak, és most érkezett el az életébe az az idő, amikor végre szeretne megállapodni. Abban az esetben élheti meg pozitívan az öregkort, amennyiben képes meglátni még ilyenkor is a szépet a dolgokban, és talál magának egy olyan jellegű elfoglaltságot, amely a szépérzékét és kreativitását is egy időben kielégíti. Ekkor gyönyörű, kecses és vitalitását megőrzött öregasszony képét nyújtja, s kisugárzása még mindig maga köré vonja mások figyelmét.

Nagyon fontos tudatosítani az Aphrodité-nőnek, hogy milyen hatással van másokra, hiszen az ebből kialakuló konfliktusokat nem lehet egyetlen kézlegyintéssel elintézni. Emellett felelősséget is kell vállalnia tetteiért, és jobb lenne tudatosan végiggondolnia, hogy amibe beleveti magát, az a hasznára is válik, vagy később csak hátráltatni fogja. Fejlődésében más istennők kimunkálása segítheti, hiszen ha családot szeretnek, akkor mindenképp szüksége lesz Héra és Démétér jelenlétére, ami a harmonikus és boldog családi élethez vezetheti. Alkotói tevékenységében pedig leginkább Artemisz kitartása és hihetetlen mértékű koncentrálóképessége nyújthat támogatás a legtökéletesebb mű elkészítése érdekében.

Az alábbiakban összefoglalásképp felsorolok néhány jellegzetességet és ismérvet, melyek segítségével mindenki eldöntheti, hogy milyen mértékben része Aphrodité személyiségének.

★ Gyerekkoromban is nagyon szerettem szerepelni, és imádtam a szép ruhákba kiöltözni.

★ Gyakran vagyok a társaság középpontjában, a férfiak legtöbbször csillogó szemekkel isszák a szavaimat.

★ Nagyon élvezem a társasági életet, ha csak tehetem mindig részt veszek a közös programokon.

★  Élvezem, ha körülrajonganak a férfiak, szívesen flörtölök velük.

★  Az olyan férfiak érdekelnek, akik kreativitásukkal és szenvedélyükkel képesek elvarázsolni.

★ Könnyen leszek szerelmes, szinte egy pillanat alatt lángra lobbanok.

★ Nem vagyok túlzottan féltékeny, mint ahogy hűség sem az erősségem.

★ Imádom az utazást, a változatosságot, a mozgalmas, érdekes életet.

★ Számomra a szerelem a legfontosabb, épp ezért szeretek az adott pillanatnak élni, és gyakran nincsenek is hosszú távú terveim.

A következő bejegyzés Hekatét, a keresztutak istennőjét mutatja be, és vele le is zárul a női személyiségtípusokat kifejtő bejegyzéssorozat.

Szeretettel,

Baló Andrea Mariann

Köszönöm, ha megosztod! :)


Hozzászólások