Apa istenek – Zeusz, az égi isten2017/05/09 | Férfiség, Személyiségtípusok | , ,

Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/44262008811064549/

Zeuszt valószínűleg mindenki jól ismeri, hiszen ő tekinthető a patriarchátus vezéralakjának, a nagy égi atyának, aki uralma alá hajtotta a világot és ítélkezik mindenekfelett. Fivéreivel, Poszeidónnal és Hádésszel sorsot húztak apjuk legyőzése után, hogy felosszák a világ területeit, és így került Zeusz az égi trónra, míg testvérei a tengereket és az alvilágot kapták. A Föld alapvetően közös volt, viszont inkább Zeusz hatalma terjed ki arra is. Ő testesíti meg a férfi minőség teremtő, de mindemellett keményen büntető aspektusait is, s mivel birodalma az égben van, az érzelmektől, valamint a földi és kézzel fogható dolgoktól jócskán eltávolodva ítélkezik.

Egy Zeusz-férfi számára nincs is fontosabb, mint az értelem, a tudatosság és az akarat, melyek segítségével megvalósítja elképzeléseit, kerül, amibe kerül. Rendkívül ambiciózus, és legyen szó akár egy vállalkozásról, akár csak a családi életéről, mindent ő akar kézben tartani, és úgy kell történnie a dolgoknak, ahogy azt ő eltervezte. Elvárja, hogy a munkatársai, alkalmazottai, de még a családja is aszerint viselkedjen, ahogy az számára és céljainak a legmegfelelőbb. Nem tűri, ha ellentmondásba ütközik, de ha mégis, akkor mennydörgő haragjával hamar rövidre zárja az esetet. Távolságtartó viselkedése segíti abban, hogy ne érje el az érzelmek labilitása és mindig racionálisan gondolja végig terveit. Ez persze abban is megakadályozza, hogy együttérezzen másokkal, vagy egyáltalán észrevegye azt, hogy megbántott valakit. De ha még képes is lenne erre, büszkesége megakadályozza abban, hogy elismerje hibáit és elnézést kérjen viselkedéséért, mivel ezzel lealacsonyodna „alattvalói” szintjére.

A munka világában teljesen otthonosan mozog, és számára a hatalom, a pénz és vagyontárgyak megszerzése a legfontosabb. Jó stratéga lévén hihetetlen érzékkel képes maga mellé állítani új szövetségeseket, akiken keresztül megszilárdítja hatalmát. Nem mellesleg előszeretettel erőlteti akaratát másokra, így hamar elejét veszi az ellenállásoknak is. Szemrebbenés nélkül képes áttaposni bárkin annak érdekében, hogy elérje céljait, nem törődve azok érzelmeivel, akik törtetésének és hatalomvágyának áldozatául estek. Hatalmas tekintélyt akar kiépíteni maga köré, és ennek érdekében még attól sem retten vissza, hogy nagyobb kockázatot vállaljon. Amint megtalálja a számára legmegfelelőbb lehetőséget, teljes odaadással küzd érte egészen addig, míg meg nem szerzi azt. Kitűnően átlátja a dolgokat teljes valójukban is, viszont éppilyen erőteljesen képes a legapróbb részletekre is koncentrálni, és ilyenkor semmi nem vonhatja el figyelmét.

Hatalomvágya megjelenik a kapcsolataiban is, hiszen más férfiakat leginkább sakkfigurákként kezel, akikkel saját belátása szerint cselekszik. Tudatában van annak, hogy akadnak vetélytársai és szövetségesei is, de ez a helyzet bármikor megváltozhat, így nem alakít ki semmiféle érzelmi kötődést sem alkalmazottaival, sem pedig üzleti partnereivel. Fel van készülve azokra az eshetőségekre, amikor elpártolnak tőle, és ő maga is így tesz abban az esetben, ha már nem érzi nyereségesnek vagy támogatónak a kapcsolatot. Nyugodt szívvel fordít hátat bárkinek, amennyiben saját céljai ezt kívánják meg tőle. Kitűnő tárgyalóképességének köszönhetően szinte bármilyen helyzetet saját javára tud fordítani, hiszen különös körültekintéssel kezdeményez bármiféle megbeszélést, hamar felismeri a másik igényeit és annak mentén bonyolítja le. Az már kérdéses, hogy támogatóan, vagy épp ellene fordítja az információt, ez mindig céljainak megfelelően bírálja el.

Nőkhöz fűződő viszonya sem túl egyszerű, hiszen azt gondolja, hogy legkönnyebben a hatalommal és pénzzel tudja magához csalogatni a nőket. Ahogyan minden mást, a csábítást is mondhatni hadjáratként fogja fel, és mindent előre eltervez a nő meghódításával kapcsolatban. Nem érdekli kifejezetten, hogy a nőben lángol-e a szerelem iránta vagy sem, viszont azt elvárja, hogy felesége eleget tegyen kötelességeinek. Nem feltétlen kezeli egyenrangú félként, érzelmekről pedig végképp nem lehet vele beszélgetni, hiszen a hűvös és racionális tárgyalások urát vajmi kevéssé befolyásolják ezek a számára alantasabb tényezők. Igazából egyáltalán nem jártas az érzelmek világában, így nem is nagyon tudja, hogy hogyan kezelje ezeket a megnyilvánulásokat, hiszen nem ehhez van szokva. Szexualitása is leginkább hatalmi eszközként nyilvánul meg, nem képes a meghitt és igazán intim együttlétekre érzelmi távolságtartásából kifolyólag. Inkább az agresszivitás és hatalmának kiterjesztése jellemzi, melynek köszönhetően teljes mértékben uralkodhat a partnere felett.

Házassága meglehetősen nehézkes lehet abban az esetben, ha nem egy Héra-nő van mellette, akinek minden vágya az, hogy férje kívánságainak eleget tegyen. Az az eset sem meglepő, amikor az üzletben való előrelépés érdekében házasodik, és ezzel biztosítja be előmenetelét vagy előnyösebb pozícióját a munka világában. Másrészről természeténél fogva az a vágy hajtja a Zeusz-férfit, hogy megnősüljön és gondoskodjon az utódlásról, hiszen gyermekeit önmaga ismételt megvalósításaként értékeli. Abban az esetben van probléma, amennyiben a gyermek nem az elvárásainak megfelelően hozzá hasonló természetű, amely hatására rengeteg konfliktus és főként a gyermek számára megpróbáltatásokkal teli időszak köszönt be a „családi birodalomba”. Uralkodói mivolta erőteljesen befolyásolja a családi élet hangulatát is, hiszen legtöbb esetben azt érezteti a Zeusz-férfi szeretteivel is, hogy ő van a fölérendelt pozícióban, neki van döntési joga és mindenkinek tiszteletben kell tartania tekintélyét. Emiatt mind a feleség, mind pedig a gyermekei nehéz helyzetben vannak, hiszen el kell fogadniuk az alárendelt szerepet, amennyiben nem akarnak folyamatos hatalmi harcba bonyolódni és az otthon melegét csatatérré változtatni. Ez a férfitípus legtöbb esetben csak a munkájával foglalkozik, nem veszi ki részét a családi életből és gyermeknevelésből, egészen egyszerűen azért, mert azzal az ábránddal álltatja magát, hogy a munkájára szánt ideje és tettei a felesége és gyermekei érdekeit szolgálja. Viszont azt nem veszi észre, hogy ezzel elindítja a teljes elhidegülést is a családon belül, hiszen szerettei azt látják és érzékelik, hogy a munka a legfontosabb számára, a család minden esetben csak másodlagos.

Idősebb korában elérkezhet az az idő, amikor megáll egy pillanatra, és összeveti mindazt, amit eddig elért, és ami még előtte áll. Megeshet, hogy csak ilyenkor veszi észre, hogy mennyire szétesett körülötte az érzelmi biztonságot nyújtó közeg, és felébred benne az igény arra is, hogy ezt visszaszerezze. Átgondolja, hogy mindaz, amit eddig kemény munkával elért, minden szempontból megérte-e, és ha igazán mélyen magába néz, rájöhet, hogy nem feltétlen, főként, ha a családi élete munkája és ambíciói miatt romokban hever. Nem meglepő, hogy ebben az időszakban eszmél csak fel a Zeusz-férfi, hogy ugyan vannak körülötte emberek, mégis egyedül van. Ilyenkor kúszhatnak be életébe az érzelmek, és nem kis eséllyel válságba is kerülhetq, amennyiben nem képes változtatni. Mikor gyermekei már kirepültek, felesége is belenyugodott az érzelemmentes életbe és megtalálta azt, ami lefoglalja és örömöt okoz neki, akkor szembesülhet a magánnyal. Rosszabb esetben felesége elhagyja, hiszen nem képes tovább elviselni ezt a helyzetet, főleg gyermekei nélkül. Más esetben ez az időszak a komolyabb betegségeknek is “kedvezőbb”, hiszen a folyamatos hajtás és embert próbáló helyzetek után hirtelen jött nyugalomban egyszerre önthetik el a testet a feszített élethelyzetből adódó és kialakuló elváltozások. Stressz, harag, túlhajszoltság. Ezek mind megterhelik a testet és a lelket egyaránt, és amikor végre a szervezetnek jut egy szusszanásnyi idő, azonnal jelezni fog, hogy gondok vannak. Már csak azért is, hogy ne kerüljön vissza ugyan abba a helyzetbe. Kényszeríteni fogja az embert különféle betegségek képében arra, hogy most már magára is figyeljen, pihenjen és ne lépje át határait. Ekkor veszi észre ez a típus, hogy mennyire szüksége van mások segítségére és támaszára. Amennyiben képes ezt elismerni, és büszkeségét félretéve segítséget kérni, vagy legalábbis elfogadni, amit mások kínálnak, akkor elindulhat egyfajta változás útján.

Fejlődését mindenképp az szolgálhatja leginkább, ha képessé válik nyitottá válni az érzelmek felismerésére és befogadására. Alapvetően ebben családja tud segíteni határtalan türelemmel, viszont ez sajnos nem mindig történik így, hiszen eddigre megelégelik viselkedését. Legtöbb esetben valamilyen fájdalmas esemény téríti magához, és ekkor megtapasztalja azt, hogy ő maga is sérülékeny és hogy igenis szüksége van másokra. Legrosszabb esetben kénytelen alámerülni önnön alvilágába és közelebbi kapcsolatba lépni testvérével, Hádésszel, ahol megtanulja azt, hogy nem csak kifelé és felfelé kell élnie, hanem bensőjét és érzéseit is jobban megismerve szükségszerűvé válik önmaga újrateremtése. Másrészről Poszeidón hatása is segítségére lehet, hiszen saját és mások érzéseire nyitottá válva képess lesz elengedni büszkeségét és a megrögzött hatalmat annak érdekében, hogy jobbá tegye helyzetét.

Az alábbiakban összefoglalásképp felsorolok néhány jellegzetességet és ismérvet, melyek segítségével mindenki eldöntheti, hogy milyen mértékben része Zeusz személyiségének.

★ Számomra a tekintély és a hatalom a legfontosabb az élet minden területén.

★ Ambiciózus vagyok, addig nem nyugszom, amíg el nem érem a céljaimat.

★ Nem érdekel, hogy milyen eszközökkel, de megvalósítom az elképzeléseimet.

★  Az érzelmek nem hatnak meg túlzottan, sokkal többre értékelem a logikus gondolkozást.

★ Elvárom, hogy feleségem és gyermekem az igényeimnek megfelelően viselkedjen.

★ Mindig, minden esetben én hozom meg a döntéseket.

★ Fontos számomra a családalapítás, hiszen ez is a saját birodalmam részét képezi.

★ Munkám a családom érdekeit szolgálja, azért dolgozok olyan keményen, hogy mindenük meglegyen.

★ Nagyon hamar felismerem az emberek igényeit, amit fel tudok használni saját érdekeimnek megfelelően.

A következő bejegyzésben Poszeidón, a tengerek istene kerül főszerepbe.

Szeretettel,

Baló Andrea Mariann

Köszönöm, ha megosztod! :)


Hozzászólások