Apa istenek – Poszeidón, a tengerek istene2017/05/14 | Férfiség, Személyiségtípusok | , ,

Forrás:http://www.greek-mythology-pantheon.com/poseidon-neptune-greek-god-of-the-sea/

Poszeidón a tengereket kapta meg birodalmául, mikor fivéreivel sorsot húztak, hogy felosszák a világot. A mitológia keveset foglalkozik ezzel a területtel, mivel a víz a tudatalattink végtelen mélységét szimbolizálja, ahol az érzelmek lakoznak. Nem is csoda, hogy keveset tudunk róla, hiszen a patriarchátus szemszögéből nem épp a legelfogadottabb terep az érzelmek labilisabb világa, ahol az észérvek vajmi keveset érnek. A tenger mélyére nem volt rálátása Zeusznak, amely azt mutatja, hogy racionális gondolkodással nem lehet elérni az érzések mélyére, ismeretlen maradnak számára. Maga Poszeidón is leginkább hirtelen dühéről, erőszakosságáról és nyers természetéről híres.

Ez a típusú férfi teljesen az ellentéte a Zeusz-férfinek, hiszen közvetlen kapcsolatban áll ösztöneivel és érzéseivel, amelyeket teljesen spontán módon ki tud fejezni. Mély érzésű, pontosan ezért hihetetlen beleéléssel tudja átadni magát a legérzelmesebb és intimebb pillanatoknak, ahogyan a destruktív düh mindent elsöprő erejének is. Intenzív érzelmi hullámzás jellemzi, amely a legváratlanabb pillanatokban képes előtörni belőle. Amennyiben extrovertált típus, nagyon könnyen elárasztja környezetét az érzelmi-hullámok sodrásával, viszont abban az esetben, ha introvertált személy, akkor is ugyan ilyen hatásokon izzik annyi különbséggel, hogy belül, önmagában. Döntéseit érzelmi alapon hozza meg, minden esetben az éppen aktuális állapotának fényében, amely ebben a társadalomban nem vet túl jó fényt a férfire.

A munka világába is nehezen tud beilleszkedni, hiszen nem neki való a szigorú szabályokhoz kötött, racionális érveken alapuló munkahely, ahol higgadtan, minden eshetőséget számba véve kell meghozni a legmegfelelőbb döntést. Az ilyen munkahelyeken többnyire csak szenved a Poszeidón-férfi, hiszen el kell nyomnia igazi természetét annak érdekében, hogy beilleszkedjen az ottani normába, így viszont belül örvénylik benne minden érzelem. Ebben a helyzetben azt érezheti, hogy csak a pénzért csinálja, és ennek érdekében nincs más választása, minthogy beáll a sorba és önnön természete ellen cselekszik. Leginkább olyan hivatásban leli örömét, ahol kifejezésre juttathatja érzelmeit, mint például a színészet vagy más művészet, amely megadja neki azt a közeget, amely képes befogadni mindezt, ami benne rejlik, nem mellesleg még kifejezetten értékelik és megbecsülik ezért. Másrészről kifejezetten alkalmas a természettel foglalkozó területeken, ahol minden a saját ritmusában és ciklusának megfelelően változik. Ezekben sokkal inkább ki tudja használni ösztöneit és rá tud hagyatkozni az ezekkel kapcsolatos korábbi tapasztalataira.

Férfiakkal való kapcsolata kétesélyes lehet, hiszen alapvetően a racionálisan gondolkodók nem nagyon tolerálják az érzelmességet, a vehemenciát és a logikátlan cselekedeteket, amely leginkább jellemzi a Poszeidón-férfit. Viszont pont ezért ki is alakulhatnak egyes esetekben hosszan tartó barátságok is a két ellentétes természet között, hiszen mindkettő kissé vonzódik a másik mentalitásához, kölcsönösen tiszteletben tartják egymást, és egymás szemén keresztül képesek megérteni a másik oldalt is. Emellett a Poszeidón-típusban erőteljes a hűség és az érzelmi mélység, amely képes életben tartani a kapcsolatot. Ebben az esetben már nem szövetségről beszélünk, mint a Zeusz-férfi helyzetében, hanem tényleges barátságról.

Nőkhöz fűződő viszonya is az erőteljes érzelmeken alapszik, és sok esetben nem veszi észre, ha már túl sok. Ő a domináns a párkapcsolatban, hiszen ez az a terep, ahol igazán szabadjára engedheti érzelmeinek vad hullámzását. Ennek hatására tudatosan vagy tudat alatt szinte folyamatosan semmibe veszi partnere érzéseit és gyakran átgázol azokon a határokon, amely a nő szempontjából még elfogadhatóak. A szexuális energiák elemi erővel törnek fel benne teljesen elvakítva őt, így mindent megtesz, hogy csillapíthassa azt. Sok esetben nem törődik azzal, hogy partnere épp testileg vagy lelkileg nincs jól, számára a kielégülés a legfontosabb, így olykor belekényszeríti párját a testi kapcsolatba. Szeretkezés közben sem tud igazán a másikra figyelni, hiszen teljes mértékben átadja magát saját testi örömeinek és a benne tomboló érzéseknek. Szenvedélyes, heves és erőszakos szerető. Ez viszont gondot okozhat a kapcsolatban abban az esetben, ha partnere nem ugyan ilyen, hanem gyengédségre és odafigyelésre lenne szüksége az együttlétek alkalmával, amely a lelki kapcsolatot is erősítené közöttük. Erre viszont sokszor képtelen ez a típusú férfi.

Ezek alapján házasságában elég nagy törést okozhat az, ha a nő végül megelégeli ezt a rámenősséget és erőszakosságot. Sok esetben vezethet a válásig, hiszen a feleség teljes mértékben elnyomva érzi magát, kiszolgáltatva férje érzelmi hullámzásának. Abban az esetben alakulhat jól kapcsolatuk, ha a férfi kifejleszti magában a másokra való ráhangolódás képességét, emellett figyelmesség és érzékennyé válik. Fel kell ismernie és el kell fogadnia a másik fél igényeit is annak érdekében, hogy harmonikus kapcsolatban élhessenek. Gyermekeivel kapcsolatban is ugyan ez a helyzet. Amennyiben nem képes uralkodni ösztönkésztetésein és heves érzelmein, teljes terrorban tarthatja egész családját, akiken rendszerint kitölti dühét. A gyerekekben rémületet kelt az a felbőszült tengeristen, akivé apjuk válhat, amely nagyban befolyásolja önértékelésüket és önbizalmukat. Viszont ha képes változtatni és nyitni mások felé is, akkor kifejezetten jó apa válhat belőle, aki megérti családja érzéseit, és osztozik velük örömben és fájdalomban egyaránt.

Idősebb korában az okozhatja a legnagyobb problémát, ha egészen eddig élete során elnyomta természetes ösztöneit és nem élte meg érzelmeit. Ekkorra már oly mértéket elérhet a belső feszültség, melyet a külső-belső elvárások és szorítások okoznak benne, hogy vagy teljes depressziót él meg, vagy pedig megállíthatatlan erővel tör fel belőle mindaz, amely hosszú éveken át a mélyben bugyogott. Mindkét eshetőség igen destruktív hatású mind az egyén, mind pedig környezete tekintetében. Mindenképp el kell sajátítania azt a képességet, amivel kordában tudja tartani érzelmi hullámzásait, miközben önmagát sem nyomja el teljesen.

Mivel érzelmileg túlfűtött, így fejlődését leginkább az képes szolgálni, ha ki tud fejleszteni magában egyfajta önmegfigyelést és racionalitást. Észre kell vennie, hogy mikor uralkodnak el az érzései és veszik át az irányítást, és ekkor kell megálljt parancsolnia önmagának. Sokat segít ebben az is, ha megtanulja felismerni és elfogadni mások érzelmeit és igényeit, amely nagy mértékben segíthet neki önnön dühének vagy másfajta érzelemáradatának lefékezésében. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen el kell nyomnia magát, hanem sokkal inkább meg kell találnia azt a csatornát, amelyen keresztül nyugodtan kiélheti érzéseit, nem bánt vele senkit. Ilyent a kreatív tevékenységekben, a művészetekben talál, amelyben a heves érzelmek megnyilvánulása elengedhetetlen.

Az alábbiakban összefoglalásképp felsorolok néhány jellegzetességet és ismérvet, melyek segítségével mindenki eldöntheti, hogy milyen mértékben része Poszeidón személyiségének.

★ Döntéseimet az épp aktuális érzelmi állapotomnak megfelelően hozom meg.

★ Az a legfontosabb, hogy az én igényeim ki legyenek elégítve.

★ Szeretkezés közben teljesen átadom magam a testi vágynak.

★  Fontosak számomra a barátságok, képes vagyok a végsőkig kitartani amellett, aki elfogad.

★ Nehezen viselem a munkahelyi korlátozásokat és magas elvárásokat.

★ Családomért, gyermekeimért mindent megteszek, hevesen védelmezem őket.

★ Kifejezetten haragtartó vagyok, és várom az alkalmat, amikor bosszút állhatok a sérelmeimért.

★ Legtöbbször nem veszem észre, ha megbántok másokat.

★ Leginkább ösztöneimre hallgatok és az alapján cselekszem, ami számomra a legmegfelelőbb.

A következő bejegyzésben Hádész alvilágába szállunk alá, hogy elmerüljünk a tudatalatti legnagyobb mélységeiben.

Szeretettel,

Baló Andrea Mariann

Köszönöm, ha megosztod! :)


Hozzászólások