Apa istenek – Hádész, az alvilág istene2017/05/16 | Férfiség, Személyiségtípusok | , ,

Forrás: http://hd4desktop.online/24494-2-moons-warrior-helmet-blood-HD-Wallpaper/

Ahogy az már a korábbi bejegyzésekből is kiderült, az apjuk fölött aratott győzelem után a felosztott területek közül Hádész kapta meg az alvilágot, amelyen uralkodhat. Neve kettős jelentéssel bír, hiszen nem csak az isten viselte, hanem magát a birodalmát is így nevezték. Mitológiája szempontjából hasonlatosan Hesztiához, mivel ő is mondhatni láthatatlan, így keveset tudunk róla. Legismertebb története a Perszephoné elrablásával kapcsolatos eseményen alapszik, amelyből a legtöbbet tudjuk meg róla. Viszont abban bizonyosak vagyunk, hogy ugyan csak nagy hatalma van a lelkek felett, hiszen magába foglalja az egyéni és kollektív tudattalan minden rejtelmét. Itt lakoznak az elfojtott emlékek, érzelmek és olyan vágyak, amelyek soha nem teljesültek, s aki alámerül eme birodalomba, hamar összetalálkozhat saját elfeledett árnyékaival. Ezért is gondolják sokan tévesen gonosznak félreismerve egész lényét, hiszen ami fájdalmat okoz, az jó nem lehet. Ez viszont így nem igaz, hiszen rengeteg kincset rejt magában a Hádész nyújtotta utazás, melyeknek köszönhetően új emberként léphetünk ki újra a fényre.

A Hádész-típusú férfi csak úgy, mint az istenség, a világtól elvonultan él. Saját kis birodalmában létezik, így nem is igazán tudja, hogy mi folyik körülötte a valóságban. Akkor érzi magát a legjobban, ha békén hagyják, hiszen természetéből fakadóan vonzódik a magányhoz. Igen visszahúzódó, mély gondolkodású és nehezen érti meg azokat az embereket, akik olyannyira kifelé és felfelé élnek. Sokkal többre tartja mindazt az értéket, amelyet az ember önnön bensőjében találhat csak meg, s mely tiszta forrása lehet végtelen kreativitásának. Nem hiába, a Hádész-férfiak közül kerülnek ki azok a tehetséges művészek, akik alkotásaikkal a legerőteljesebben képesek az emberi érzékekre hatni. Mélyen érintik meg mások lelkét, hívogatva az alvilágba, befelé, önmaguk felé. Ez főként a vizuális művészetekre érvényes, viszont mivel a kreativitásnak nincsenek határai, könnyen kiterjedhet bármilyen alkotásra – akár zenére, akár írásra.

Érzelmileg könnyen elszigetelődhet, mert minden eseményt saját szubjektív megélései alapján szemlél, és nem feltétlen úgy értelmezi őket, ahogy valójában történnek. Viszont ennek az érzékelési módnak is meg van a maga előnye, hiszen önmagához mérten a lehető legjobb döntést hozhatja meg, amennyiben a belső hangra hallgat. Persze, egy racionális döntés elfogadottabb, hiszen az leginkább mások javát szolgálja, de közben elnyomja magát. Azt az igazat, amelyet lénye ténylegesen akar. Ez a típus ösztönös testi reakciókon keresztül bizonyosodik meg arról hogy mi a helyes, melyekhez sok esetben képi felvillanások is társulhatnak.

Nehéz helyzetben van a Hádész-férfi, hiszen jelen társadalmunkban nem elfogadott az az érték és viselkedési forma, amelyet ő képvisel. Amennyiben képes kifejleszteni magában más típusokat is, könnyebben be tud illeszkedni a külső világba, viszont ha nem, igencsak el kell nyomnia önmagát annak érdekében, hogy érvényesüljön valamelyest. Ugyan képes elhelyezkedni egy munkahelyen, és még az is meglehet, hogy kiválóan végzi munkáját, de soha nem lesz elégedett és boldog. Tudja, hogy csak azért állt be a sorba, hogy boldogulni tudjon az életben. Nem okoz különösebb gondot számára a monoton munka, hiszen egyáltalán nem hajtja az ambíció, és inkább belül éli világát. Abba az esetben okozhat kielégülést számára a munka világa, amennyiben az elvégzendő feladathoz társul belső késztetés is. Erre is leginkább akkor képes, ha beenged önmaga mellé más személyiségtípusokat is, akik segítségével közvetíteni tudja a külvilág számára mindazt, amely bensőjében rejlik – például művész, pszichológus, teológus vagy valami ezekhez hasonló, aki a mélyből merítkezik.

Férfiakkal való kapcsolata nem igazán jelentőségteljes, hiszen legtöbben elkerülik különc magatartása miatt. Fiatalabb korában ez úgy nyilvánulhat meg, hogy egyszerűen igyekeznek nem venni róla tudomást. Nem bántják, hiszen érezik rajta, hogy más, valamiféle erőt sugároz magából, pontosan ezért nem is válik áldozattá. Idősebb korára megmarad ez az elszeparálódás, csak nagyon kevés embernek nyílik meg. Viszont akit barátjának tart, attól elvárja, hogy belépjen birodalmába, és olykor megvitathassa vele sajátos nézeteit a világról.

Viszonya a nőkkel hasonlóképpen nehézkes, hiszen nem kezdeményező típus, nem is megnyerő kisugárzású, így gyakran ütközik elutasításba, ha egyáltalán próbálkozik párkereséssel. Annak köszönhetően, hogy ennyire szubjektíven éli meg a külső hatásokat, egyetlen találkozás is elegendő ahhoz, hogy életre szóló benyomást tegyen rá egy nő. Amennyiben hajlandó partnere elfogadni olyannak, amilyen és mindemellett alászállni az (al)világába, akkor működőképessé válhat kapcsolatuk. Erőteljes lelki kötelék alakulhat ki közöttük, egymást formálva és vezetve a lélek mélyebb útjain. Viszont sok esetben erre nincs lehetősége, így magányosan éli le életét. Ennek kapcsán szexuális élete is igen szélsőséges kilengéseket produkálhat, hiszen természetéből fakadóan sokkal jobban viseli azt is, ha egyáltalán nincs ilyen jellegű kapcsolata, másrészről viszont ha mégis van partnere, akkor azzal egyfajta beavatásként éli meg a testi kapcsolatot, mely egyszerre több érzékszervre is hat. Nem csak fizikai, hanem lelki kapcsolódás is, melyben teljesen elmerülhet.

Házasságot akkor köt, amennyiben talál egy olyan nőt, akit szerethet, és aki viszont szereti, valamint elfogadja személyiségét. Ezáltal a nő egyfajta kapcsolattartóvá válik számára, aki közvetít a külvilág és közötte. A család megadhatja neki azt a rendszert és befogadó közeget, ahol igazán önmaga lehet, és ahova végre tartozhat. Más esetben magányosan éli le életét, amit még csak futó kalandok sem színesítenek. Gyermekeivel való kapcsolata nehézkesen alakulhat, mivel nem igazán mutatja ki érzéseit és gondolatait. Belőle nem válik olyan apa, aki hatalmával és kapcsolataival támogatni tudná gyermekeit, viszont annál inkább tudja fejleszteni belső világukat és fantáziájukat, amennyiben megosztja velük a bensőjében rejlő kincseket. Mondhatjuk úgy is, hogy ez Hádész hagyatéka.

Idősebb korára két út mutatkozhat meg előtte. Amennyiben képes volt más istenségeket is kimunkálni magában, akkor könnyedén alkalmazkodott a külvilághoz, és még sikereket is el tudott érni életének bármely területén. Családjának megfelelő hátteret biztosított és benső világát is kifejezésre juttatta valamilyen módon. Ennek ellentéteként nem marad más számára, mint a biztos magány, és egy életképtelen jövő. Ebben a szakaszában, mivel nincs aki közvetítsen számára és aki a “külvilági” dolgokat intézze, élete teljesen megfeneklik és zsákutcába fut. Masszív depresszió és kilátástalanság uralkodik el rajta, amelyből nem képes már kimászni, s ebből az állapotból már csak egyetlen ugrás kell a komolyabb pszichés zavarok felé, ennek kapcsán pedig sajnos meg van az esélye a skizofrénia vagy akár üldözési mánia kialakulásának.

Sokat segíthet fejlődésében, ha ki tud munkálni magában egy olyan típust, amely a kommunikációban erősíti. Erre leginkább Hermész alkalmas, hiszen neki mitológiája szerint is szabad ki- és bejárása volt az alvilágba. Vele együtt képessé válik a bensőjében lakozó rejtett kincseket a felszínre hozni, s kreatív tevékenységek formájában átadni a külvilág számára is befogadható módon. Másrészről Apollón elfogadása is előrelendítheti helyzetét, hiszen neki köszönhetően elsajátítja a tudományos gondolkodást és megközelítési módszereket, ennek hatására szubjektivitásán képes lazítani. Másrészről meg lesz az a készsége, amelyre szüksége lehet a lélek mélységeinek kutatására és rendszerezésére. Így nem csak megéli, hanem tudatosítja és akár meg is fejtheti. Semmiképp nem szabad kizárólagosan Hádészt hagynia uralkodni, hiszen a sok kincs és lelki gazdagság mellé magány és elutasítás társul.

Az alábbiakban összefoglalásképp felsorolok néhány jellegzetességet és ismérvet, melyek segítségével mindenki eldöntheti, hogy milyen mértékben része Hádész személyiségének.

★ Szubjektíven, saját belső szűrőmön keresztül érzékelem a külvilág eseményeit.

★ Jobban szeretek egyedül lenni.

★ Egyáltalán nem vagyok népszerű a nők körében, szinte észre sem vesznek.

★ Nincs nagy baráti köröm, viszont akikben megbízom, azokat nagyon közel engedem magamhoz.

★ Szívesen vitatom meg barátaimmal a világnézetemmel kapcsolatos kérdéseket.

★ Fontos számomra a család, de ha nincs, az sem okoz túl nagy gondot.

★ Leginkább művészeteken keresztül tudom kifejezni mindazt, ami bennem van.

★ Mindig a belső bölcsességemre hallgatok, amikor döntést kell hoznom.

★ Nehezen érvényesítem az akaratomat másokkal szemben.

A következő bejegyzésben áttérek a fiú generációra, akiknek sorát Apollón, a nap istene nyitja.

Szeretettel,

Baló Andrea Mariann

Köszönöm, ha megosztod! :)


Hozzászólások